Porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką

31 marca 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką i Uniwersytetem Młodzieżowym.

Porozumienie obejmuje m.in.

  • opiniowanie przez Okręgową Radę Adwokacką, projektów programów studiów i uzyskiwane przez absolwentów efekty kształcenia na proponowanych przez Uniwersytet Młodzieżowy kierunkach studiów.
  • formułowanie zaleceń dotyczących modyfikacji programów tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów UM w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki.
  • wymiana praktyków i specjalistów w celu prowadzenia wykładów, seminariów itp.
  • opracowywanie wspólnych kierunków i programów studiów
  • organizowanie warsztatów
  • organizację indywidualnej opieki tutorskiej nad studentami
  • organizowanie staży studenckich dla studentów i absolwentów.

Na zdjęciu (od prawej): Pani adwokat dr Kamila Mrozek, Pan Sławomir Krześ – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Pani Małgorzata Wirtek LL.M, LL.D, DBA, DPA – Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego