Dr Wioletta Wilk-Turska nową dziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Młodzieżowego!

Z radością ogłaszamy, że dr Wioletta Wilk-Turska została mianowana nową dziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Młodzieżowego.
Dr Wioletta Wilk-Turska posiada tytuł magistra filologii angielskiej oraz doktora nauk humanistycznych w specjalności „nauki o polityce”. Jej dorobek naukowy koncentruje się na problematyce brytyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Wielkiej Brytanii i monarchii brytyjskiej. Jest autorką wielu książek i artykułów, a także promotorką licznych prac licencjackich i magisterskich studentów filologii angielskiej.
Dr Wilk-Turska od lat pełni funkcję głównego eksperta do spraw brytyjskich dla głównych polskich mediów. To właśnie ona komentowała przebieg uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II oraz ceremonię koronacyjną króla Karola III.
W wolnym czasie dr Wilk-Turska uwielbia oglądać brytyjskie kryminały, czytać brytyjskie powieści oraz robić przetwory na zimę. Prywatnie jest żoną wybitnego polskiego sportowca i mamą dwóch dorosłych synów.
Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska i życzymy wielu sukcesów w nadchodzących latach.