Dr Grzegorz Ulenberg jednym z nowych Dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego!

Z przyjemnością ogłaszamy, że dr Grzegorz Ulenberg został mianowany jednym z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego.

Dr Grzegorz Ulenberg jest doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z wieloletnim doświadczeniem naukowym zdobytym w Collegium Medicum w Bydgoszczy, będącym częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, co poszerzyło jego kompetencje w obszarze administracji medycznej.

Specjalizuje się w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwie w opiece paliatywnej. Jego zaangażowanie w rozwój tych dziedzin jest widoczne poprzez jego aktywną działalność w Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Od 10 lat dr Ulenberg pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, co świadczy o jego wysokim poziomie kompetencji i zaufaniu, jakim cieszy się w środowisku medycznym i prawniczym.

Wierzymy, że dzięki swojemu zaangażowaniu i bogatemu doświadczeniu, dr Grzegorz Ulenberg przyczyni się do dynamicznego rozwoju Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska i życzymy wielu sukcesów w nadchodzących latach.

Informacje o kolejnym dziekanie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu już wkrótce!