Kierunek na Wydziale Mediów Kreatywnych Uniwersytetu Młodzieżowego

Animacja i Efekty Specjalne

Animacja i Efekty Specjalne to obszar nauki i praktyki, który skupia się na tworzeniu wizualnych efektów oraz animacji stosowanych w produkcji filmowej, telewizyjnej, gier komputerowych oraz reklam. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu technik animacji, modelowania 3D, renderowania, montażu cyfrowego oraz projektowania efektów specjalnych. Poprzez projekty praktyczne oraz warsztaty animacji, uczą się kreować postacie, sceny oraz efekty wizualne, które wzbogacają narrację i tworzą niezapomniane wrażenia dla widzów. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w przemyśle rozrywkowym, gdzie mogą tworzyć animacje filmowe, gry komputerowe, reklamy telewizyjne oraz projekty wirtualnej rzeczywistości, przyczyniając się do rozwijania kreatywności i innowacyjności w branży audiowizualnej.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Animacja i Efekty Specjalne

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Animacji
 • Historia Animacji: Rozwój i Wpływ na Przemysł Rozrywkowy
 • Teoria Animacji
 • Techniki Komputerowej Grafiki 3D
 • Animacja Postaci
 • Animacja Efektów Specjalnych
 • Animacja Wizualnych Efektów Specjalnych
 • Animacja Środowisk
 • Montaż Animacji
 • Tworzenie Dźwięku do Animacji
 • Projektowanie Postaci Animowanych
 • Storytelling w Animacji
 • Animacja Reklamowa
 • Animacja Edukacyjna
 • Animacja Interaktywna
 • Animacja Eksperymentalna
 • Projektowanie Efektów Specjalnych dla Filmów
 • Symulacje Fizyczne
 • Animacja Postprodukcji
 • Renderowanie
 • Praktyczne Zastosowania Animacji w Różnych Branżach
 • Praktyczne Zastosowania Efektów Specjalnych w Różnych Branżach
 • Kreacja Animacji dla Różnych Platform
 • Kreatywne Techniki Animacji
 • Ocena Jakości i Efektywności Animacji i Efektów Specjalnych
 • Trendy w Przemyśle Animacji i Efektów Specjalnych
 • Krytyczna Analiza Animacji i Efektów Specjalnych
 • Rola Animacji i Efektów Specjalnych w Rozrywce i Kulturze Popularnej
 • Etyczne i Prawne Aspekty Animacji i Efektów Specjalnych
 • Realizacja Samodzielnych Projektów Animacyjnych

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Animacja i Efekty Specjalne prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Animacja i Efekty Specjalne


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Animacja i Efekty Specjalne uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!