Poznaj nas lepiej!

O Uniwersytecie Młodzieżowym

Krótko o Uniwersytecie Młodzieżowym

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Założycielem i właścicielem jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy ośrodkiem, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach. 

Dzięki temu młodzież w wieku 13-19 otrzymuje pełną wiedzę akademicką dostosowaną do wieku. Wiedza zdobyta w ten sposób sprawia, że są bezkonkurencyjni w wybranej dyscyplinie, niezależnie od realizowanego programu szkoły powszechnej. Ponadto mogą oni rozwijać swoje pasje i poznawać dziedziny, które ich interesują.

Wiedza

Zdobądź nieocenioną wiedzę, dyplom Uniwersytetu Młodzieżowego oraz dodatkowe punkty ECTS na swoje przyszłe studia.

Studia Stacjonarne

Nasze zajęcia odbywają się w salach wykładowych wielu znanych uczelni i prowadzone są przez wykładowców, którzy na co dzień uczą swoich przedmiotów na uczelniach wyższych.

Studia w Sieci

Oferujemy także dostęp do platformy edukacyjnej Moodle na której nasi studenci mogą zdobywać wiedzę w dowolnym miejscu oraz czasie.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym

Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Są prowadzone w formie stacjonarnej lub online za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. W ten sposób możemy nawiązać kontakt z uczniem będącym pod każdą szerokością geograficzną.

Ukończenie Uniwersytetu

Ukończenie kursu w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego umożliwia zdobycie dyplomu uznawanego przez uczelnie wyższe oraz dodatkowych punktów ECTS* (European Credit Transfer System) tym, którzy będą kontynuowali dalszą naukę, już jako studenci szkół wyższych. 

Różne Dziedziny Nauki

W ramach uniwersytetu działają: Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, Młodzieżowy Uniwersytet Psychologii, Młodzieżowy Uniwersytet Zarządzania, Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów, Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny oraz Młodzieżowy Uniwersytet Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji.

Nasi studenci uczą się w salach wykładowych: