Poznaj nas lepiej!

O Uniwersytecie Młodzieżowym

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Młodzież otrzymuje wiedzę akademicką dostosowaną do wieku. Wiedza zdobyta w ten sposób sprawia, że są bezkonkurencyjni w wybranej dyscyplinie, niezależnie od realizowanego programu szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej.

Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Są prowadzone w jedną lub dwie soboty w miesiącu w trybie stacjonarnym (19 miast w Polsce) i niestacjonarnym (online). W ten sposób możemy nawiązać kontakt z uczniem będącym pod każdą szerokością geograficzną. Dodatkowo młodzież może korzystać z wykładów fakultatywnych które są organizowane przez Uniwersytet Młodzieżowy niezależnie od wybranego kierunku studiów młodzieżowych.

Studia młodzieżowe w Uniwersytecie Młodzieżowym to wreszcie szansa na budowanie portfolio naukowego i zawodowego od najmłodszych lat. Naszymi studentami i absolwentami są laureaci i finaliści wielu konkursów i olimpiad ogólnopolskich.

W ramach Uniwersytetu Młodzieżowego działają następujące rodzaje Uniwersytetów: Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, Młodzieżowy Uniwersytet Kryminologii i Kryminalistyki, Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowy Uniwersytet Psychologii, Młodzieżowy Uniwersytet Zarządzania, Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów, Młodzieżowy Uniwersytet Nowych Technologii oraz Młodzieżowy Uniwersytet Filologiczny.

Wiedza

Zdobądź nieocenioną wiedzę, dyplom Uniwersytetu Młodzieżowego oraz dodatkowe punkty ECTS na swoje przyszłe studia.

Studia Stacjonarne

Nasze zajęcia odbywają się w salach wykładowych wielu znanych uczelni i prowadzone są przez wykładowców, którzy na co dzień uczą swoich przedmiotów na uczelniach wyższych.

Studia w Sieci

Oferujemy także dostęp do platformy edukacyjnej Moodle na której nasi studenci mogą zdobywać wiedzę w dowolnym miejscu oraz czasie.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym

Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Są prowadzone w formie stacjonarnej lub online za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. W ten sposób możemy nawiązać kontakt z uczniem będącym pod każdą szerokością geograficzną.

Ukończenie Uniwersytetu

Ukończenie kursu w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego umożliwia zdobycie dyplomu uznawanego przez uczelnie wyższe oraz dodatkowych punktów ECTS* (European Credit Transfer System) tym, którzy będą kontynuowali dalszą naukę, już jako studenci szkół wyższych. 

Różne Dziedziny Nauki

W ramach uniwersytetu działają: Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, Młodzieżowy Uniwersytet Psychologii, Młodzieżowy Uniwersytet Zarządzania, Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów, Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny oraz Młodzieżowy Uniwersytet Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji.

Nasi studenci uczą się w salach wykładowych: