Organ doradczy Rektora

Rada Konsultacyjna

  • Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Rektora.
  • Kadencja Rady trwa cztery lata.
  • Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Rektora Uniwersytetu Młodzieżowego.
  • Członkami Rady są polscy i zagraniczni przedstawiciele praktyki zawodowej i nauki poszczególnych dyscyplin, reprezentujących Uniwesytet Młodzieżowy.
  • Pracami Rady Konsultacyjnej kieruje przewodniczący wybierany przez Radę na okres kadencji.
  • Do zadań Rady Konsultacyjnej należy doradzanie w sprawach:rozwoju kontaktów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Młodzieżowego, kierunków rozwoju oraz dostosowania programów studiów do praktyki.