Kierunek na Wydziale Ekologii Uniwersytetu Młodzieżowego

Ochrona Środowiska i Klimatu

Ochrona Środowiska i Klimatu to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która koncentruje się na zrozumieniu, monitorowaniu i przeciwdziałaniu negatywnym wpływom działalności człowieka na środowisko naturalne oraz zmianom klimatycznym. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk środowiskowych, ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz polityki ochrony środowiska. Poprzez praktyczne projekty badawcze oraz analizę danych, uczą się opracowywać strategie ochrony środowiska, promować efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz podejmować działania na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, firmach oraz instytutach badawczych, gdzie mogą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody oraz zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na klimat i środowisko naturalne.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Ochrona Środowiska i Klimatu

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Ochrony Środowiska
 • Ekologia
 • Klimatologia
 • Zmiany Klimatyczne
 • Biologia Środowiskowa
 • Chemia Środowiskowa
 • Fizyka Środowiskowa
 • Geografia Fizyczna
 • Hydrologia
 • Gleboznawstwo
 • Zarządzanie Zasobami Naturalnymi
 • Energetyka Odnawialna
 • Gospodarka Wodna
 • Ochrona Atmosfery
 • Ochrona Bioróżnorodności
 • Ocena Oddziaływania na Środowisko
 • Zrównoważony Rozwój
 • Polityka Ekologiczna
 • Prawo Ochrony Środowiska
 • Zarządzanie Odpadami
 • Technologie Ochrony Środowiska
 • Monitoring Środowiskowy
 • Edukacja Ekologiczna
 • Społeczne Aspekty Ochrony Środowiska
 • Ekonomika Środowiska
 • Przedsiębiorczość Ekologiczna
 • Metody Badawcze w Ochronie Środowiska
 • Ekotoksykologia
 • Adaptacja do Zmian Klimatycznych
 • Zarządzanie Kryzysowe w Ochronie Środowiska

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Ochrona Środowiska i Klimatu prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Ochrona Środowiska i Klimatu


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Ochrona Środowiska i Klimatu uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!