Kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego

Prawo Międzynarodowe i Europejskie

Prawo Międzynarodowe i Europejskie to kierunek studiów, który zajmuje się zasadami i normami regulującymi stosunki międzynarodowe pomiędzy państwami oraz innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Program studiów obejmuje zagadnienia takie jak źródła prawa międzynarodowego, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo międzynarodowych organizacji oraz prawa człowieka. Studenci poznają także podstawy prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego oraz jego związki z systemami prawa krajowego. Kierunek ten kładzie duży nacisk na analizę przypadków praktycznych oraz symulacje negocjacji i rozwiązywania sporów międzynarodowych. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w różnych obszarach, takich jak dyplomacja, międzynarodowe organizacje pozarządowe, korporacje międzynarodowe, służby konsularne, a także w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie międzynarodowym.
 
Kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo Międzynarodowe i Europejskie

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Prawa Międzynarodowego
 • Źródła Prawa Międzynarodowego
 • Podmioty Prawa Międzynarodowego
 • Organizacje Międzynarodowe
 • Traktaty Międzynarodowe
 • Interpretacja Traktatów Międzynarodowych
 • Zwyczaje Międzynarodowe
 • Prawo Umów Międzynarodowych
 • Jurysdykcja Międzynarodowa
 • Immunitety w Prawie Międzynarodowym
 • Odpowiedzialność Państw w Prawie Międzynarodowym
 • Prawo Morza
 • Prawo Konfliktów Zbrojnych
 • Prawo Pokoju
 • Prawo Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka
 • Prawo Humanitarne Międzynarodowe
 • Prawo Międzynarodowego Bezpieczeństwa
 • Prawo Międzynarodowego Rozwoju
 • Prawo Międzynarodowej Ochrony Środowiska
 • Prawo Międzynarodowej Współpracy
 • Prawo Międzynarodowych Inwestycji
 • Prawo Międzynarodowego Handlu
 • Prawo Międzynarodowej Ochrony Danych
 • Prawo Międzynarodowego Arbitrażu
 • Prawo Międzynarodowego Kryminalnego
 • Prawo Międzynarodowego Transportu
 • Prawo Międzynarodowego Pracy
 • Prawo Międzynarodowego Rozwiązywania Konfliktów
 • Prawo Międzynarodowej Pomocy Humanitarnej
 • Prawo Międzynarodowego Turystyki
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w naszym Portalu Rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez Internet i zajmuje około 3 minut.

2. Dokonaj Opłaty Rekrutacyjnej (50 zł) w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej oraz przesłania do Portalu Rekrutacyjnego uzupełnionej Umowy o Świadczenie Nauki, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Ostatnim krokiem jest opłacenie czesnego. Szczegółowe informacje odnośnie czesnego można odnaleźć na stronie Opłaty za Studia.

5. Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłatę Rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

Jeśli otrzymamy wpłatę status konta studenckiego zostanie zmieniony na PRZYJĘTY. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na NIEPRZYJĘTY.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo (10% rabatu), semestralnie (5% rabatu) lub w 10 ratach miesięcznych.

Dokładnie wysokości opłat dla każdego miasta, kierunku oraz formy zajęć można znaleźć w Tabeli Opłat.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, osobom, które rejestrowały się poprzez Formularz Zgłoszeniowy hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Prawo Europejskie i Międzynarodowe


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Prawo Europejskie i Międzynarodowe uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Aktualnie na kierunku Prawo Europejskie i Międzynarodowe prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
   
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
   
 • Internet

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!