Dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR jedną z nowych Dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego!

Z wielką radością informujemy, że dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR, została mianowana jedną z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego.
Dr hab. Sowa-Kućma jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). W 2008 roku obroniła doktorat w Instytucie Farmakologii im. J. Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie w 2019 roku uzyskała również stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Od 2017 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Człowieka w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) oraz kierownika Laboratorium Innowacyjnych Badań Układów Krążenia i Oddechowego w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych UR. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na neurobiologii i neurofarmakologii, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów i terapii zaburzeń psychicznych, głównie depresji.
Prof. Sowa-Kućma była kierownikiem, głównym wykonawcą oraz opiekunem ponad 20 grantów naukowych finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków UE oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorką ponad 90 publikacji naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku wpływu (IF) i laureatką licznych nagród naukowych, w tym z European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).
Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym jako członkini wielu towarzystw, takich jak International Brain Organization (IBRO) oraz Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Od 2023 roku jest członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN) i pełniła funkcję członkini Krajowej Komisji Etycznej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019-2023). Obecnie jest członkinią I Lokalnej Komisji Etycznej w Krakowie oraz zespołów redakcyjnych kilku prestiżowych czasopism naukowych, w tym Frontiers in Neuroscience i Frontiers in Pharmacology. Pełni również rolę eksperta merytorycznego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska i życzymy wielu sukcesów w nadchodzących latach.