Wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu

Strefa Studenta

Cieszymy się, że należysz do społeczności akademickiej Uniwersytetu Młodzieżowego.

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze linki, które w trakcie całego toku studiów pomogą Ci poruszać się w świecie akademickim Uniwersytetu Młodzieżowego i wybranego przez Ciebie kierunku.

Pamiętaj o regularnym odwiedzaniu Wirtualnego Dziekanatu.

Tam znajdziesz plan zajęć, informacje o wykładach fakultatywnych, spotkaniach ze specjalnymi gośćmi, bieżące informacje z kalendarium semestralnego.

Bądź pewien, że masz wpływ na program wybranego przez Ciebie kierunku.

Służy temu wprowadzony przez Uniwersytet Młodzieżowy „Uczelniany system zapewniania jakości kształcenia”, który uwzględnia potrzeby i oczekiwania studentów. W anonimowej ankiecie studenci i absolwenci UM wyrażają opinię na temat procesu kształcenia w ciągu trwania całej ścieżki ich kierunku.

Ankiecie są poddawani wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne w danym semestrze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rozwijaj swoje zainteresowania i poszerzaj wiedzę, a po ukończeniu Uniwersytetu Młodzieżowego Twoje szanse na zdobycie wymarzonego zawodu rosną. Dzięki nam i Twojej pracy zdobędziesz punkty ECTS* (European Credit Transfer System) na wyższej uczelni.

Najważniejsze Linki

Wirtualny Dziekanat

Platforma Moodle

Platforma ClickMeeting

Legitymacja Studencka

Dostęp do Bazy LEX Student

Uzyskaj Certyfikat CBA

Informacje Kontaktowe


Sekretariat

ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa, Polska

(22) 299 00 23
sekretariat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

Poniedziałek – Piątek / 9:00 – 15:00


Dziekanat

ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa, Polska

537 960 640 (studia stacjonarne)
576 490 400 (studia przez internet)
dziekanat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl (studia stacjonarne)
dziekanat.learning@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
(studia przez internet)

Poniedziałek – Piątek / 9:00 – 15:00
Sobota Zjazdowa / 9:00 – 13:00


Księgowość

ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa, Polska

(22) 299 05 83
ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

Poniedziałek – Piątek / 9:00 – 15:00


Social Media

Wirtualny Dziekanat

Wirtualny Dziekanat to internetowy system obsługi studenta (login i hasło wybierają Państwo sami podczas rejestracji). Ułatwi Państwu uzyskanie wszelkich potrzebnych informacji związanych z Uniwersytetem Młodzieżowym:

  • plan zajęć
  • informacje o programie studiów
  • stan konta finanowego (kwestura)

Śledź informacje w Wirtualnym Dziekanacie na bieżąco!

Legitymacja Studencka

Wszyscy Studenci I semestru mogą ubiegać się o wydanie Międzynarodowej Legitymacji Studenckiej. Informacje na temat sposobu otrzymania zamieszczone są na stronie dotyczące Legitymacji Studenckiej.

Rachunek bankowy

Wpłaty czesnego należy dokonać na rachunek bankowy: 

77 1050 1012 1000 0090 8124 8149

Uniwersytet Młodzieżowy
ul. Nowogrodzka 50-54
Warszawa 00-695

Płatności ratalnej (miesięcznej) można dokonać również elektronicznie:

Najczęściej Zadawane Pytania

Gdzie znajdę aktualny plan zajęć?

Plany zajęć są umieszczone na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie na początku semestru. Polecamy regularne sprawdzanie kont studenckich, ponieważ to tam pojawiają się najważniejsze informację związane z tokiem studiów.

Gdzie znajdę informację o płatnościach?

Wszelkie informacje o płatnościach takie jak wysokość czesnego, terminy wpłat oraz numer rachunku możecie Państwo znaleźć zarówno na tej stronie poniżej, jak i na stronie Tabeli Opłat (https://uniwersytetmlodziezowy.edu.pl/platnosci/).

Zapomniałem hasła/loginu do Wirtualnego Dziekanatu. Co robić?

Jeśli zapomniałeś/aś hasła do Wirtualnego Dziekanatu wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na adres dziekanat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl.

W wiadomości napisz swoje imię, nazwisko oraz miasto w celu weryfikacji, a my prześlemy Ci nowe hasło.

Chciałbym zmienić kierunek/grupę/formę zajęć. Jak to zrobić?

Jeśli chcą Państwo dokonać zmiany kierunku, grupy lub formy zajęć prosimy o kontakt na adres dziekanat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl.

W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zmiany którą chcą Państwo dokonać.

Terminy płatności czesnego

Wszystkie informacje o płatnościach można znaleźć na stronie Płatności. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo, semestralnie lub w ratach miesięcznych.  Jeśli z jakichś przyczyn nie mogą Państwo dokonać płatności we wskazanym na wstępie terminie, prosimy o taką informację do działu księgowości pod adresem e-mail: ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl. Prosimy podać imię oraz nazwisko studenta wraz z informacją o terminie płatności.

Rezygnacja ze studiów

Jeżeli zmienisz swoje plany (rezygnacja ze studiów), pamiętaj, że jest to zawsze możliwe. Rozumiemy, że mogą zdarzyć się sytuacje, które będą wymagały od Ciebie podjęcia decyzji o rezygnacji ze studiów w Uniwersytecie Młodzieżowym.

Wówczas Twój rodzic lub opiekun prawny może rozwiązać umowę w każdym czasie, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia (zgodnie z paragrafem 7 umowy o świadczenie nauki).

Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnego wypowiedzenia, pod rygorem nieważności, ze wskazaniem danych do dokonania zwrotu opłaty wniesionej w obowiązującej wysokości zgodnie z Regulaminem Opłat.

Rozwiązanie umowy na skutek wypowiedzenia spowoduje skreślenie Studenta z listy Uniwersytetu Młodzieżowego. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy, z uwzględnieniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia rodzica lub opiekuna prawnego (opiekuna ustawowego) z obowiązku uiszczenia wszelkich opłat należnych za okres obowiązywania umowy.