Oferty Pracy na Uniwersytecie Młodzieżowym

Oferty Pracy

Aktualnie mamy 9 ofert pracy:

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU EKOLOGII

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU EKOLOGII

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDIÓW KREATYWNYCH

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU MEDIÓW KREATYWNYCH

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU AKTORSKIEGO

stanowisko dydaktyczne

♦︎ Warszawa
część etatu, umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)

Opis stanowiska
Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego ogłasza stanowisko na DZIEKANA WYDZIAŁU AKTORSKIEGO

Nasze wymagania
➔ stopień doktora/doktora habilitowanego lub ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości

Mile widziane
➔ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej
➔ doświadczenie w pracy prodziekana, dziekana lub dyrektora instytutu

Zakres obowiązków
➔ opracowywanie strategii rozwoju Wydziału w obszarze kształcenia, zgodnej ze strategią Uniwersytetu
➔ zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia
➔ kontrolowanie i nadzór nad poziomem i jakością kształcenia na Wydziale
➔ prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej
➔ organizowanie bieżącej pracy Wydziału w zakresie działalności dydaktycznej
➔ koordynowanie prac nad kształtowaniem i rozwojem programów studiów i pozostałej oferty dydaktycznej Wydziału
➔ koordynowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych
➔ wspieranie działalności studenckich kół naukowych

Oferujemy
➔ pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
➔ nie wymagamy oświadczenia o podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji
➔ CV zawodowe
➔ list motywacyjny mile widziany

Dodatkowe informacje dla kandydata
Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Pytania prosimy kierować na adres rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl