Kierunek na Wydziale Nowych Technologii Uniwersytetu Młodzieżowego

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna Inteligencja to dziedzina nauki, która zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagają ludzkiej inteligencji. Studenci tego kierunku zdobywają głęboką wiedzę z zakresu uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, rozpoznawania wzorców, planowania oraz robotyki. Poprzez projekty badawcze oraz laboratoria praktyczne, uczą się projektować i implementować zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, tworzyć inteligentne systemy decyzyjne oraz rozwijać aplikacje wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w różnych sektorach gospodarki, od branży IT po sektor medyczny i finansowy, gdzie mogą rozwijać innowacyjne rozwiązania technologiczne, automatyzować procesy biznesowe, analizować dane oraz tworzyć inteligentne systemy wspomagające podejmowanie decyzji.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Sztuczna Inteligencja

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji
 • Podstawy Matematyczne w Sztucznej Inteligencji
 • Podstawy Programowania
 • Logika i Rozumowanie
 • Metody Uczenia Maszynowego
 • Algorytmy Genetyczne i Optymalizacja
 • Przetwarzanie Języka Naturalnego
 • Rozpoznawanie Wzorców i Klasyfikacja
 • Uczenie Nadzorowane i Nienadzorowane
 • Głębokie Uczenie (Deep Learning)
 • Sieci Neuronowe
 • Modele Probabilistyczne w Sztucznej Inteligencji
 • Grafy i Sieci w Sztucznej Inteligencji
 • Techniki Redukcji Wymiarowości
 • Sztuczna Inteligencja w Robotyce
 • Sztuczna Inteligencja w Analizie Danych
 • Sztuczna Inteligencja w Systemach Ekspertowych
 • Sztuczna Inteligencja w Medycynie
 • Sztuczna Inteligencja w Przemyśle
 • Sztuczna Inteligencja w Finansach
 • Sztuczna Inteligencja w Grach Komputerowych
 • Sztuczna Inteligencja w IoT (Internet of Things)
 • Sztuczna Inteligencja w Analizie Obrazu
 • Sztuczna Inteligencja w Przetwarzaniu Sygnałów
 • Etyka w Sztucznej Inteligencji
 • Prawo Dotyczące Sztucznej Inteligencji
 • Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Ochronie Danych
 • Sztuczna Inteligencja w Edukacji
 • Sztuczna Inteligencja w Rządzie i Administracji Publicznej
 • Sztuczna Inteligencja w Tworzeniu Sztuki i Kreatywności

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Sztuczna Inteligencja prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Sztuczna Inteligencja


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Sztuczna Inteligencja uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!