Kierunek na Wydziale Mediów Kreatywnych Uniwersytetu Młodzieżowego

Dziennikarstwo Telewizyjne i Radiowe

Dziennikarstwo Telewizyjne i Radiowe to obszar nauki i praktyki, który koncentruje się na tworzeniu treści audiowizualnych oraz radiowych, mających na celu informowanie, edukowanie i angażowanie odbiorców. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu technik dziennikarskich, etyki medialnej, produkcji radiowej i telewizyjnej oraz analizy mediów. Poprzez warsztaty praktyczne oraz projekty reporterskie, uczą się prowadzić wywiady, tworzyć reportaże, montować materiały wideo oraz nadawać programy radiowe. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w telewizji, radiu, portalach internetowych oraz agencjach prasowych, gdzie mogą relacjonować wydarzenia, analizować newsy, prowadzić dyskusje publiczne oraz kształtować opinię publiczną poprzez różnorodne formy dziennikarstwa audiowizualnego.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Dziennikarstwo Telewizyjne i Radiowe

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Dziennikarstwa Telewizyjnego i Radiowego
 • Produkcja Audycji Radiowych i Programów Telewizyjnych
 • Techniki Reportażu i Wywiadu
 • Pisanie Skryptów
 • Praca z Kamerą i Mikrofonem
 • Montaż Audiowizualny i Produkcja Materiałów Dziennikarskich
 • Prowadzenie Audycji i Programów
 • Badanie Tematów i Analiza Materiałów
 • Etyka Dziennikarska
 • Prowadzenie Wywiadów na Żywo
 • Kreowanie Treści dla Różnych Formatów
 • Adaptacja Treści do Różnych Platform
 • Monitoring Mediów
 • Produkcja Materiałów Reporterskich
 • Zarządzanie Czasem i Planowanie Pracy
 • Dziennikarstwo Śledcze
 • Reakcje na Nagłe Wydarzenia
 • Kreowanie Wizerunku Dziennikarza w Mediach Społecznościowych
 • Technologie Cyfrowe w Produkcji
 • Relacje na Żywo z Wydarzeń Sportowych
 • Relacje z Wydarzeń Dotyczących Ochrony Środowiska
 • Relacje z Wydarzeń Politycznych
 • Relacje z Wydarzeń Kulturalnych i Artystycznych
 • Relacje z Wydarzeń i Odkryć Naukowych
 • Negocjacje i Współpraca z Instytucjami Medialnymi
 • Krytyczna Analiza Mediów
 • Praktyki Zawodowe
 • Trendy w Mediach Audiowizualnych
 • Warsztat Dziennikarski
 • Ocena Wpływu Mediów Audiowizualnych na Społeczeństwo
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w naszym Portalu Rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez Internet i zajmuje około 3 minut.

2. Dokonaj Opłaty Rekrutacyjnej (50 zł) w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej oraz przesłania do Portalu Rekrutacyjnego uzupełnionej Umowy o Świadczenie Nauki, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Ostatnim krokiem jest opłacenie czesnego. Szczegółowe informacje odnośnie czesnego można odnaleźć na stronie Opłaty za Studia.

5. Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłatę Rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

Jeśli otrzymamy wpłatę status konta studenckiego zostanie zmieniony na PRZYJĘTY. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na NIEPRZYJĘTY.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo (10% rabatu), semestralnie (5% rabatu) lub w 10 ratach miesięcznych.

Dokładnie wysokości opłat dla każdego miasta, kierunku oraz formy zajęć można znaleźć w Tabeli Opłat.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, osobom, które rejestrowały się poprzez Formularz Zgłoszeniowy hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Dziennikarstwo Telewizyjne i Radiowe


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Dziennikarstwo Telewizyjne i Radiowe uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Aktualnie na kierunku Dziennikarstwo Telewizyjne i Radiowe prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
 • Internet

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!