Kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego

Prawo w Biznesie

Prawo w Biznesie to kierunek studiów, który jest skierowany do młodych osób, które są zainteresowane karierą w sektorze biznesowym, gdzie znajomość prawa jest kluczowa dla prowadzenia działalności gospodarczej. Program ten łączy wiedzę z zakresu prawa handlowego, cywilnego, podatkowego oraz korporacyjnego z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w biznesie. Studenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa, zawierania umów handlowych, ochrony prawnej interesów biznesowych oraz rozwiązywania sporów handlowych. Kierunek ten kładzie także nacisk na zagadnienia związane z prawem pracy, prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim, które mają istotne znaczenie dla działalności gospodarczej. Studenci uczestniczą w praktycznych zajęciach, case study oraz symulacjach negocjacji biznesowych. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w firmach, kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze klientów biznesowych, działach prawnych przedsiębiorstw oraz instytucjach finansowych.
 
Kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo w Biznesie

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Prawa Handlowego
 • Prawo Cywilne w Kontekście Biznesu
 • Prawo Korporacyjne i Prawo Spółek Handlowych
 • Prawo Umów Handlowych
 • Prawo Kontraktów i Negocjacji Biznesowych
 • Prawo Pracy w Kontekście Biznesowym
 • Prawo Własności Intelektualnej w Biznesie
 • Prawo Konkurencji i Antymonopolowe
 • Prawo Bankowe i Finansowe
 • Prawo Podatkowe w Biznesie
 • Prawo Handlu Międzynarodowego
 • Prawo Europejskie a Biznes
 • Prawo Transportowe i Logistyczne w Biznesie
 • Prawo Nieruchomości i Inwestycji
 • Prawo Ochrony Środowiska w Biznesie
 • Prawo Medyczne w Kontekście Biznesowym
 • Prawo Internetu i E-commerce w Biznesie
 • Prawo Fintech i Innowacje Finansowe
 • Prawo Nowych Technologii w Biznesie
 • Prawo Handlowe Międzynarodowe
 • Prawo Ochrony Konsumenta w Biznesie
 • Prawo Marketingu i Reklamy w Biznesie
 • Prawo Przedsiębiorstw Rodzinnych
 • Prawo Insolwencyjne i Upadłościowe
 • Prawo Mediacji i Alternatywnych Form Rozwiązywania Sporów w Biznesie
 • Prawo Żywnościowe i Gospodarki Żywnościowej
 • Prawo Hotelarstwa i Turystyki
 • Prawo Sportowe i Zarządzanie Sportem
 • Prawo Międzynarodowego Handlu
 • Etyka w Biznesie i Prawie Biznesowym
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w naszym Portalu Rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez Internet i zajmuje około 3 minut.

2. Dokonaj Opłaty Rekrutacyjnej (50 zł) w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej oraz przesłania do Portalu Rekrutacyjnego uzupełnionej Umowy o Świadczenie Nauki, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Ostatnim krokiem jest opłacenie czesnego. Szczegółowe informacje odnośnie czesnego można odnaleźć na stronie Opłaty za Studia.

5. Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłatę Rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

Jeśli otrzymamy wpłatę status konta studenckiego zostanie zmieniony na PRZYJĘTY. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na NIEPRZYJĘTY.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo (10% rabatu), semestralnie (5% rabatu) lub w 10 ratach miesięcznych.

Dokładnie wysokości opłat dla każdego miasta, kierunku oraz formy zajęć można znaleźć w Tabeli Opłat.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, osobom, które rejestrowały się poprzez Formularz Zgłoszeniowy hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Prawo w Biznesie


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Prawo w Biznesie uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Aktualnie na kierunku Prawo w Biznesie prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
   
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
   
 • Internet

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!