Kierunek na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego

Weterynaria i Psychologia Zwierząt

Kierunek Weterynaria i Psychologia Zwierząt to pasjonująca podróż w świat opieki nad zwierzętami i zrozumienia ich zachowań. Podczas zajęć studenci będą zgłębiać tajniki anatomii i fizjologii różnych gatunków zwierząt oraz zdobywać wiedzę z zakresu chorób i ich leczenia. Będą również uczyć się o psychologicznych potrzebach i zachowaniach zwierząt, rozwijając umiejętności obserwacji oraz diagnozowania problemów behawioralnych. Kierunek ten to dobry start na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z opieką zdrowotną i behawioralną nad zwierzętami oraz przygotowanie do studiów weterynaryjnych, gdzie studenci będą mogli zostać weterynarzami, behawiorystami zwierząt czy terapeutami dla zwierząt.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Weterynaria i Psychologia Zwierząt

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Weterynarii
 • Prawo w Weterynarii
 • Anatomia Zwierząt
 • Fizjologia Zwierząt
 • Biochemia Weterynaryjna
 • Genetyka Weterynaryjna
 • Mikrobiologia Weterynaryjna
 • Parazytologia Weterynaryjna
 • Farmakologia Weterynaryjna
 • Chirurgia Weterynaryjna
 • Radiologia Weterynaryjna
 • Choroby Zakaźne Zwierząt
 • Medycyna Zapobiegawcza
 • Diagnostyka Laboratoryjna w Weterynarii
 • Obserwacja Kliniczna Zwierząt
 • Higiena i Profilaktyka Zdrowia Zwierząt
 • Weterynaryjna Genetyka Populacyjna
 • Weterynaryjna Dietetyka
 • Weterynaryjne Techniki Reprodukcyjne
 • Weterynaryjna Immunologia
 • Weterynaryjne Aspekty Zachowań Zwierząt
 • Podstawy Psychologii Zwierząt
 • Komunikacja ze Zwierzętami
 • Etologia Zwierząt
 • Ocena Dobrostanu Zwierząt
 • Psychoterapia Zwierząt
 • Zaburzenia Zachowania u Zwierząt
 • Weterynaryjne Interwencje Psychologiczne
 • Weterynaryjne Techniki Terapeutyczne
 • Weterynaryjne Aspekty Psychologiczne Opieki nad Zwierzętami

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Weterynaria i Psychologia Zwierząt prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Weterynaria i Psychologia Zwierząt


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Weterynaria i Psychologia Zwierząt uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!