Kierunek na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego

Weterynaria i Psychologia Zwierząt

Weterynaria i Psychologia Zwierząt to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy wiedzę z zakresu medycyny weterynaryjnej i psychologii zwierząt w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad zwierzętami oraz zrozumienia ich zachowań i potrzeb. Studenci zdobywają głęboką wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii oraz weterynarii klinicznej, ucząc się diagnozować i leczyć różnorodne choroby oraz urazy u zwierząt. Ponadto, przez naukę psychologii zwierząt, zgłębiają zachowania zwierząt, mechanizmy uczenia się oraz sposoby interakcji między zwierzętami a ludźmi. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w praktykach weterynaryjnych, ośrodkach hodowli i schroniskach dla zwierząt, gdzie mogą nie tylko zapewniać opiekę zdrowotną, ale także wspierać zwierzęta i ich opiekunów w osiągnięciu dobrostanu fizycznego i psychicznego.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Weterynaria i Psychologia Zwierząt

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • Podstawy Biochemii i Biologii Molekularnej Weterynaryjnej
 • Podstawy Genetyki Weterynaryjnej
 • Podstawy Mikrobiologii i Immunologii Weterynaryjnej
 • Podstawy Patologii Weterynaryjnej
 • Farmakologia Weterynaryjna
 • Chirurgia Ogólna Zwierząt
 • Medycyna Weterynaryjna Ogólna
 • Radiologia i Diagnostyka Obrazowa Weterynaryjna
 • Weterynaryjna Gastroenterologia
 • Weterynaryjna Kardiologia
 • Weterynaryjna Dermatologia
 • Weterynaryjna Endokrynologia
 • Weterynaryjna Neurologia
 • Weterynaryjna Onkologia
 • Weterynaryjna Ortopedia
 • Weterynaryjna Pediatria
 • Weterynaryjna Ginekologia i Położnictwo
 • Weterynaryjna Geriatria
 • Podstawy Behawioru Zwierząt
 • Podstawy Naukowego Badania Zachowania
 • Zdrowie Psychiczne i Dobrostan Zwierząt
 • Terapie Zachowań Problemowych
 • Terapia Zajęciowa i Enrichment
 • Zaburzenia Lękowe i Fobie
 • Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne
 • Zaburzenia Związane z Traumą
 • Zaburzenia Agresywne i Terroryzujące
 • Komunikacja Międzygatunkowa
 • Rola Zwierząt w Terapii i Rehabilitacji
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w naszym Portalu Rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez Internet i zajmuje około 3 minut.

2. Dokonaj Opłaty Rekrutacyjnej (50 zł) w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej oraz przesłania do Portalu Rekrutacyjnego uzupełnionej Umowy o Świadczenie Nauki, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Ostatnim krokiem jest opłacenie czesnego. Szczegółowe informacje odnośnie czesnego można odnaleźć na stronie Opłaty za Studia.

5. Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłatę Rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

Jeśli otrzymamy wpłatę status konta studenckiego zostanie zmieniony na PRZYJĘTY. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na NIEPRZYJĘTY.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo (10% rabatu), semestralnie (5% rabatu) lub w 10 ratach miesięcznych.

Dokładnie wysokości opłat dla każdego miasta, kierunku oraz formy zajęć można znaleźć w Tabeli Opłat.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, osobom, które rejestrowały się poprzez Formularz Zgłoszeniowy hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Aktualnie na kierunku Weterynaria i Psychologia Zwierząt prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
   
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
   
 • Internet

Weterynaria i Psychologia Zwierząt


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Weterynaria i Psychologia Zwierząt uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!