Prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj jednym z nowych Dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego!

Z ogromną radością informujemy, że prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj został mianowany jednym z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego.

Prof. Szemraj jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1980). W 1993 roku obronił doktorat w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi, a w 2007 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł profesora nauk medycznych został mu nadany postanowieniem Prezydenta RP w 2014 roku.

Od 2017 roku prof. Szemraj pełni funkcję wykładowcy na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadzi badania nad molekularnym podłożem chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, choroby zakrzepowo-zatorowe oraz otępienne. Jego prace koncentrują się również na konstrukcji i analizie właściwości biologicznych leków przeciwzakrzepowych i przeciwnowotworowych.

Prof. Szemraj jest aktywnym członkiem wielu prestiżowych towarzystw naukowych, w tym Amerykańskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem (AACR) oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). W latach 2012-2020 był członkiem Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN, a także pełnił funkcje w Senackiej Komisji do Spraw Wydawnictw (2004-2008) oraz w Senackiej Komisji do Spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2016-2020).

Wierzymy, że dzięki swojemu zaangażowaniu i wszechstronnemu doświadczeniu, prof. Janusz Szemraj znacząco przyczyni się do rozwoju Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego. Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska i życzymy wielu sukcesów w nadchodzących latach.