Kierunek na Wydziale Mediów Kreatywnych Uniwersytetu Młodzieżowego

Komunikacja Wizerunkowa

Komunikacja Wizerunkowa to obszar nauki i praktyki, który koncentruje się na budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem osób, firm oraz instytucji w środowisku społecznym i biznesowym. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu strategii komunikacyjnych, public relations, wizerunku marki, zarządzania reputacją oraz analizy mediów społecznościowych. Poprzez projekty praktyczne oraz warsztaty z komunikacji interpersonalnej, uczą się projektować kampanie komunikacyjne, tworzyć treści wizerunkowe, budować relacje z mediami oraz reagować na sytuacje kryzysowe. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w agencjach PR, działach komunikacji korporacyjnej, biurach PR polityków oraz jako niezależnych konsultantów, gdzie mogą kreować strategie komunikacyjne, budować marki, kształtować opinie publiczną oraz zarządzać wizerunkiem w erze cyfrowej komunikacji.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Komunikacja Wizerunkowa

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Komunikacji Wizerunkowej
 • Teoria Wizerunku i Jego Rola w Komunikacji
 • Psychologia Wizerunku: Percepcja i Interpretacja
 • Budowanie Marki Osobistej
 • Kreacja Wizerunku w Mediach Społecznościowych
 • Wizerunek w Biznesie i Marketingu
 • Komunikacja Werbalna i Niewerbalna
 • Techniki Prezentacji i Wystąpień Publicznych
 • Analiza Trendów Wizerunkowych
 • Etyka w Komunikacji Wizerunkowej
 • Badanie Opinii Publicznej i Reakcji na Wizerunek
 • Zarządzanie Kryzysowe Wizerunkiem
 • Kreacja i Analiza Kampanii Wizerunkowych
 • Wizerunek Polityczny: Strategie i Analiza
 • Wizerunek Marki: Budowanie i Utrzymywanie Reputacji
 • Wizerunek Osobisty a Sukces Zawodowy
 • Komunikacja Wizerunkowa w Mediach Tradycyjnych i Cyfrowych
 • Kreowanie Strategii Komunikacyjnych dla Różnych Grup Docelowych
 • Zarządzanie Mediami: Relacje z Mediami i Ich Wpływ na Wizerunek
 • Tworzenie i Utrzymywanie Spójności Wizerunkowej
 • Wizerunek w Instytucjach Publicznych i Sektorze Non-Profit
 • Komunikacja Wizerunkowa a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
 • Analiza Konkurencji i Benchmarking Wizerunkowy
 • Wizerunek Miasta/Regionu: Promocja i Branding
 • Kreatywne Techniki w Komunikacji Wizerunkowej
 • Kryzysy Wizerunkowe: Diagnoza i Strategie Zaradcze
 • Trendy i Innowacje w Komunikacji Wizerunkowej
 • Wizerunek a Kultura Organizacyjna
 • Instrumenty Pomiaru i Oceny Efektywności Komunikacji Wizerunkowej
 • Komunikacja Wizerunkowa a Cele Strategiczne Organizacji

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Komunikacja Wizerunkowa prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Komunikacja Wizerunkowa


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Komunikacja Wizerunkowa uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!