Kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy zagadnienia prawnicze z obszarem medycznym i farmaceutycznym. Program ten skupia się na prawnych aspektach opieki zdrowotnej, leczenia pacjentów oraz regulacjach dotyczących produkcji, dystrybucji i stosowania leków. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz medycznego, koncentrując się na zagadnieniach specyficznych dla sektora ochrony zdrowia i farmacji. Program obejmuje także zagadnienia związane z etyką medyczną, odpowiedzialnością zawodową, prawami pacjentów oraz regulacjami dotyczącymi badań klinicznych i rejestracji leków. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w instytucjach medycznych, farmaceutycznych oraz instytucjach rządowych odpowiedzialnych za regulację sektora ochrony zdrowia.
 
Kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Prawa Cywilnego w Kontekście Medycznym
 • Prawo Karno-Medyczne
 • Prawo Zdrowotne Publiczne
 • Prawo Farmaceutyczne
 • Prawo Medyczne w Kontekście Badań Klinicznych
 • Prawo Ochrony Danych Medycznych
 • Prawo Pacjenta i Prawo do Informacji Medycznej
 • Prawo Medyczne Dotyczące Profesjonalnej Odpowiedzialności
 • Prawo Medyczne w Kontekście Procedur Medycznych
 • Prawo Medyczne w Kontekście Transplantologii
 • Prawo Medyczne w Kontekście Medycyny Sportowej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Medycyny Pracy
 • Prawo Medyczne w Kontekście Genetyki Medycznej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Medycyny Ratunkowej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Telemedycyny
 • Prawo Medyczne w Kontekście Bioetyki
 • Prawo Medyczne w Kontekście Opieki Paliatywnej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Zdrowia Psychicznego
 • Prawo Medyczne w Kontekście Szpitalnictwa
 • Prawo Medyczne w Kontekście Opieki Długoterminowej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Zwalczania Epidemii i Pandemii
 • Prawo Medyczne w Kontekście Farmakologii
 • Prawo Medyczne w Kontekście Bezpieczeństwa Farmaceutycznego
 • Prawo Medyczne w Kontekście Reklamy Farmaceutycznej
 • Prawo Medyczne w Kontekście Klinicznych Badań Farmaceutycznych
 • Prawo Medyczne w Kontekście Obrotu Lekami
 • Prawo Medyczne w Kontekście Środków Medycznych
 • Prawo Medyczne w Kontekście Farmakoterapii
 • Prawo Medyczne w Kontekście Badań i Rozwoju Farmaceutycznego

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Prawo Medyczne i Farmaceutyczne prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Prawo Medyczne i Farmaceutyczne uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!