Założyciel Uniwersytetu Młodzieżowego

Założyciel

Założycielem Uniwersytetu Młodzieżowego jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813171

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł
NIP: 527 291 15 63
REGON: 384845808

W Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji to:
Usługi Szkoleniowe
Usługi Doradcze
Usługi Edukacyjne

Numer Certyfikatu: 01.02/2022/TS/WA/983/01

E-Mail: sekretariat@apkim.pl
Strona:
www.apkim.pl