Uniwersytet Prawa

Uniwersytet Ekonomii i Finansów

Uniwersytet Kryminologii i Kryminalistyki

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Psychologii

Uniwersytet Nowych Technologii

Uniwersytet Zarządzania

Uniwersytet Filologiczny

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

O Uniwersytecie

Jesteśmy najstarszym uniwersytetem dla młodzieży. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów nasi studenci wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach. Uniwersytet Młodzieżowy to studia dla młodzieży, uzupełniające tok edukacyjny w szkołach powszechnych.
Obok tradycyjnej – stacjonarnej – formy nauki nasi uczniowie mogą skorzystać również z zajęć prowadzonych z wykorzystaniem najnowszych technik kształcenia na odległość w formule distance learning. Posiadamy własną platformę e-learningową, która umożliwia naukę w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie.

Program Studiów

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką. Każde spotkanie jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną w trakcie której studenci wspólnie rozwiązują zadania, co pozwala na utrwalenie zdobytej wiedzy w trakcie wykładów.

Sale Dydaktyczne

Poczuj atmosferę akademicką. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach wykładowych renomowanych uczelni wyższych. Studenci Uniwersytetu Młodzieżowego ponadto mogą korzystać z specjalnych sal do symulacji rozpraw sądowych. 

Certyfikaty i Dyplomy

Nasi studenci budują swoje portfolio naukowe już od najmłodszych lat. W trakcie studiów w Uniwersytetu Młodzieżowego mają bowiem możliwość zdobycia dodatkowych Certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach i wykładach fakultatywnych. 

Legitymacja Studencka

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego otrzymują Międzynarodową Legitymację Studencką uprawniającą do zniżek na całym świecie. Poczuj prawdziwy klimat i możliwości jakie daje bycie studentem.

Uniwersytet Młodzieżowy na filmie

Zobacz jak wyglądają zajęcia, warsztaty, sale wykładowe wydziałów Uniwersytetu Młodzieżowego

Rozwój
Wyniki
Wykłady
Wyjazdy

Rozwój osobisty

Studia w Uniwersytecie Młodzieżowym umożliwią Ci rozwinąć zainteresowania i zdobyć wiedzę przydatną podczas studiów w uczelni wyższej. Pozyskasz także umiejętności i wiedzę praktyczną przydatną w życiu. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów i praktyków znajdziesz się w gronie młodych liderów w wybranej przez Ciebie dziedzinie.

 

Mierzalne wyniki

Studia w Uniwersytecie Młodzieżowym to gwarancja poziomu i jakości kształcenia. Zdobyta przez Ciebie wiedza zaprocentuje wynikami egzaminu maturalnego. Z nami zdobędziesz przepustkę do wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych oraz dodatkowe punkty ECTS*, gdy będziesz już na studiach.

Wykłady

Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z naszymi wykładowcami. Częstym punktem zajęć są symulacje, np. symulacje rozpraw sądowych. Podczas warsztatów nasi studenci wcielają się w rozmaite role, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

 

Wizyty i wyjazdy edukacyjne

Studenci Uniwersytetu Młodzieżowego co roku mogą skorzystać z szerokiej oferty wizyt studyjnych i wyjazdów edukacyjnych. Nasi studenci mają możliwość przyjrzenia się pracy m.in. w Sejmie, Pałacu Prezydenckim,Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, w Sądach Okręgowych i Rejonowych, instytucjach rządowych i samorządowych, a także w placówkach medycznych.

 

Nasi studenci uczą się w salach wykładowych: