Dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego!

Drodzy studenci!

Z radością informujemy, że adwokat dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska została mianowana nową dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego. Dr Ciulkin-Sarnocińska wnosi bogate doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę prawniczą.

Jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku, gdzie działa w Komisji Okręgowej Rady Adwokackiej ds. Kontaktów z Mediami i Promocji. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką oraz przez cztery lata szkoliła aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Organizuje również szkolenia dla podmiotów prywatnych i państwowych.

Specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Należy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jest stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz podczas aplikacji adwokackiej w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. Ukończyła studia doktoranckie i prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku, była stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie w Mariborze oraz uczestniczyła w szkoleniu The Summer School of Comparative EU – US Law Program na Uniwersytecie Michigan.

Brała udział w programie badawczym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, analizując postępowania upadłościowe w obszarze Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Wierzymy, że dr Ciulkin-Sarnocińska przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszego wydziału. Gratulujemy nowego stanowiska i życzymy wielu sukcesów.