Dr inż. Karol Sołek nowym dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Młodzieżowego!

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Karol Sołek został mianowany nowym dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Młodzieżowego! Dr Sołek, specjalista z zakresu ekonomii i finansów, wnosi do naszej społeczności akademickiej bogate doświadczenie naukowe i dydaktyczne.
Dr Karol Sołek uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2017 roku jest pracownikiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, gdzie pełni rolę audytora. Jego kariera naukowa obejmuje pracę na takich uczelniach jak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Collegium Humanum. Od 2023 roku jest związany z Uniwersytetem Młodzieżowym.
Dr Sołek z powodzeniem łączy praktykę z dydaktyką, przekazując wiedzę studentom, uczniom i osobom uczącym się ekonomii, finansów i zarządzania. Jego zainteresowania naukowe odzwierciedlają się w licznych publikacjach – jest autorem lub współautorem ponad 20 artykułów naukowych i rozdziałów w polskich oraz zagranicznych czasopismach i książkach. Uczestniczył w ponad 30 krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach naukowych.
Nowy dziekan jest również twórcą kół naukowych na uczelniach wyższych oraz pełnił funkcję opiekuna merytorycznego, współorganizatora konferencji i obozów naukowych. Dr Sołek jest także prezesem stowarzyszenia „SupraModum”.
Wierzymy, że dr Karol Sołek przyczyni się do dynamicznego rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, wprowadzając innowacyjne metody dydaktyczne i inspirując naszych studentów do osiągania kolejnych sukcesów.