Kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego

Prawo (Specjalizacja Prokuratorska)

Prawo ze specjalizacją Prokuratorską to kierunek studiów, który jest skierowany do młodych osób, które są zainteresowane karierą w organach ścigania oraz prokuraturze. Program kładzie szczególny nacisk na zagadnienia związane z postępowaniem karnym, prawem karne materialnym oraz procedurami śledczymi. Studenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat przepisów prawa karnego, dowodzenia w sprawach karnych oraz zasad prowadzenia postępowań sądowych. Ponadto, kładzie się także nacisk na aspekty etyczne i moralne pracy prokuratora, w tym dbałość o przestrzeganie praw człowieka oraz zasady uczciwości procesowej. Studenci uczestniczą w symulacjach rozpraw sądowych. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w prokuraturze, organach ścigania, sądach, a także w instytucjach państwowych zajmujących się egzekwowaniem prawa.
 
Kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo (Specjalizacja Prokuratorska)

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Prawa Karnego
 • Prawo Karno-Procesowe
 • Prawo Konstytucyjne
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Wykroczeń
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Rodzinne i Opiekuńcze w Kontekście Przestępczości
 • Prawo Młodocianych
 • Prawo Wykonywania Kara i Nadzoru nad Ośrodkami Penitencjarnymi
 • Prawo Kryminalistyczne
 • Prawo Karnoustrojowe
 • Prawo Karno-Skarbowe
 • Prawo Gospodarcze Karno-Skarbowe
 • Prawo Medyczne Karno-Skarbowe
 • Prawo Karno-Wykonawcze
 • Prawo Europejskie Karno-Skarbowe
 • Prawo Międzynarodowe Karno-Skarbowe
 • Prawo Karne Wspólnotowe
 • Prawo Drogowe Karno-Skarbowe
 • Prawo Ochrony Środowiska Karno-Skarbowe
 • Prawo Karne i Skarbowe Własności Intelektualnej
 • Prawo Karno-Skarbowe Finansowe
 • Prawo Karne Skarbowe do Celów Przestępstw Prania Pieniędzy
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Terrorystycznych
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Przeciwko Bezpieczeństwu Narodowemu
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Zorganizowanej Grupy Przestępczej
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Korupcyjnych
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Narkotykowych
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Przeciwko Władzy Publicznej
 • Prawo Karno-Skarbowe do Celów Przestępstw Przeciwko Dobrom Kultury

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Prawo (Specjalizacja Prokuratorska) prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Internet

Prawo (Specjalizacja Prokuratorska)


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Prawo (Specjalizacja Prokuratorska) uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!