Wiadomości

Category

Z wielką radością informujemy, że dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR, została mianowana jedną z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego. Dr hab. Sowa-Kućma jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). W 2008 roku obroniła doktorat w Instytucie Farmakologii im. J. Maja Polskiej Akademii...
Read More
Z radością ogłaszamy, że dr Wioletta Wilk-Turska została mianowana nową dziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Młodzieżowego. Dr Wioletta Wilk-Turska posiada tytuł magistra filologii angielskiej oraz doktora nauk humanistycznych w specjalności „nauki o polityce”. Jej dorobek naukowy koncentruje się na problematyce brytyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Wielkiej Brytanii i monarchii brytyjskiej. Jest autorką wielu książek i...
Read More
Z przyjemnością ogłaszamy, że Dr n. med. Olga Rostkowska została mianowana jednym z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego. Dr n. med. Olga Rostkowska jest specjalistką chorób wewnętrznych i certyfikowaną lekarką medycyny stylu życia, pełni funkcję wiceprezeski Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz asystentki badawczo-dydaktycznej w Klinice Transplantologii, Immunologii, Nefrologii...
Read More
Z przyjemnością ogłaszamy, że dr Grzegorz Ulenberg został mianowany jednym z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego. Dr Grzegorz Ulenberg jest doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z wieloletnim doświadczeniem naukowym zdobytym w Collegium Medicum w Bydgoszczy, będącym częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z...
Read More
1 2 3 12