Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja

Masz pytania lub wątpliwości? 

Chętnie udzielimy Ci wszystkich informacji i doradzimy na każdym etapie rekrutacji.

Kierunki

Uniwersytet Młodzieżowy oferuje różne kierunki – od prawa, poprzez psychologię, kryminalistykę i kryminologię, aż po kierunki medyczne. Pełen ich wykaz można znaleźć na TEJ STRONIE.

Miasta

Miasta w których prowadzone są zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Młodzieżowym to: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.  W zajęciach możesz uczestniczyć także ONLINE z dowolnego miejsca na świecie.

Dokładny informacje o miastach w których jest prowadzona rekrutacja znajdziesz na stronach kierunków.

Grupy Wiekowe

Kierunki na Uniwersytecie Młodzieżowym oferują trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników:

  • 13-14 lat (szkoła podstawowa – Internet, Medyczny oraz Psychologia)
  • 15-16 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
  • 17-18/19 lat (klasa maturalna)

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na wrzesień 2024 już trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

PROCES REKRUTACJI - Krok po kroku

1

Rejestracja on-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

SYSTEM REKRUTACYJNY
2

Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3

Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4

Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

Wzór Umowy
5

Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6

Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Centralne Biuro Rekrutacji

pokój 313

rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
537 790 020 / 535 570 800

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek | 8:00 – 16:00

Dziekanat Studiów Stacjonarnych

pokój 312

dziekanat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
537 960 640 / 537 890 130 / 537 970 220

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek | 8:00 – 16:00
Sobota (dyżur) | 9:00 – 12:00

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

pokój 315

dziekanat.learning@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
576 490 400

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek | 8:00 – 16:00
Sobota (dyżur) | 9:00 – 12:00

REKRUTACJA - kompendium informacji. Przeczytaj!

Termin Rekrutacji

Rekrutacja na semestr WRZESIEŃ 2024 już trwa! Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Czy są jeszcze wolne miejsca?

Jeśli system pozwala Państwu na założenie konta studenckiego oznacza to, że w danej grupie wiekowej i na danym kierunku jest miejsce. To miejsce jest już dla Państwa zarezerwowane do czasu wniesienia opłaty rekrutacyjnej 50 zł.

Wynik Rekrutacji - decyzja o przyjęciu

Decyzja o przyjęciu na studia młodzieżowe jest wydawana w terminie 48 godzin od czasu otrzymania opłaty rekrutacyjnej. Decyzja jest przesyłana na adres e-mail osoby pełnoletniej wskazanej w systemie. Status na koncie studenckim zmienia się na PRZYJĘTY.

Nie dostałem decyzji o przyjęciu

Sprawdź czy uzupełniłeś zakładkę DANE OSOBOWE oraz ADRES w trakcie zakładania konta studenckiego. Sprawdź również czy podałeś poprawny adres e-mail. Jeśli wszystko się zgadza napisz do działu księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl) celem sprawdzenia poprawności opisu na przelewie.

Harmonogram Rekrutacji

  1. Załóż konto studenckie w naszym systemie rekrutacyjnym (e-um.pl).
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych.
  3. Na wskazany adres e-mail otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia młodzieżowe.
  4. Wypełnij i prześlij umowę o świadczeniu nauki.
  5. Dokonaj wpłaty czesnego. Do wyboru płatność za miesiąc, semestr lub rok.

Wymagania Rekrutacji

Studia młodzieżowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Zapraszamy młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej wyłącznie.

Wymagane pola w Systemie Rekrutacyjnym

Wybierz właściwy kierunek i grupę wiekową. Dokonaj wyboru formy udziału w zajęciach tj. w sali wykładowej lub internet. W kolejnym kroku nie zapomnij uzupełnić zakładki dane osobowe oraz adres. Jeśli nie uzupełnisz zakładki dane osobowe studenta nie będziemy widzieli twojej aplikacji w systemie. Uzupełnij adres e-mail osoby pełnoletniej. Jeśli chcesz podać również adres studenta to wpisz  po przecinku. Pozostałych zakładek tj. nauka, dokument tożsamości, służba wojskowa, praca, konta bankowe nie wypełniaj.

Jeśli adres e-mail nie zostanie uzupełniony to nie otrzymasz decyzji o przyjęciu w formie pisemnej.

Jak mogę zapisać się na studia stacjonarne (hybrydowe)?

Forma hybrydowa jest tylko formą udziału w zajęciach. Obowiązują wyłącznie dwa tryby nauki tj. stacjonarny (w sali wykładowej) i niestacjonarny przez internet. Jeśli chcesz uczestniczyć w zajęciach w sposób hybrydowy należy wybrać studia stacjonarne, a w kolejnym kroku program hybrydowy.

Do której grupy wiekowej zapisać dziecko?

Ostateczną decyzję do której grupy wiekowej zapisać dziecko podejmują rodzice. Naszym wewnętrznym wyznacznikiem jest obecna klasa szkoły macierzystej. Jeśli dziecko ukończyło lub ukończy w bieżącym roku  14 lat ale od września rozpoczyna naukę w I klasie szkoły ponadpodstawowej to zapraszamy do grupy 15-16 lat. Klasa II szkoły ponadpodstawowej grupa 15-16 lat, Klasa III i IV szkoły ponadpodstawowej to grupa 17-18 lat.

Co oznacza status Kontakt, Odrzucony , Przyjęty?

Status Kontakt w systemie rekrutacyjnym oznacza że otrzymaliśmy twoją aplikację i czekamy na opłatę rekrutacyjna 50 zł. Z chwilą otrzymania opłaty status zostanie zmieniony na Przyjęty. Taki status jest  widoczny do czasu wpisania przez Dziekanat studenta do albumu studentów i nadania numeru albumu/indeksu.

Jeśli status został zmieniony na Odrzucony oznacza to, że nie otrzymaliśmy opłaty rekrutacyjnej 50 zł. Jeśli dokonałeś opłaty prześlij potwierdzenie do Działu Księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Status zostanie zmieniony na Przyjęty.

Opłaty

Opłata Rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Jeśli otrzymamy wpłatę status zostanie zmieniony na Przyjęty. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na Odrzucony.

Co napisać w tytule przelewu - opłata rekrutacyjna?

Imię i nazwisko rekruta/studenta oraz miasto lub kierunek na który aplikujesz.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata jest jednorazowa bezzwrotna. Oznacza to że jeśli zrezygnujesz z rekrutacji nie otrzymasz zwrotu.

Faktura

Jeśli potrzebujesz faktury poinformuj o tym Dział Księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych danych do faktury.

Zapłaciłem/am opłatę rekrutacyjną a status rekrutacji się nie zmienił!

Sprawdź czy uzupełniłeś/aś zakładkę Dane Osobowe oraz Adres w trakcie zakładania konta studenckiego. Sprawdź również czy podałeś/aś poprawny adres e-mail. Jeśli wszystko się zgadza napisz do Działu Księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl) celem sprawdzenia poprawności opisu na przelewie.

Numer rachunku do wpłat - opłata rekrutacyjna

Płatność można wykonać na dwa sposoby:

przelewem na konto bankowe: 77 1050 1012 1000 0090 8124 8149 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek na który aplikujesz). lub płatnością elektroniczną na naszej stronie internetowej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne można wnosić miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Tabele opłat można sprawdzić na TEJ STRONIE.

Dokumentacja Rekrutacyjna

Na jaki okres jest zawierana umowa?

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Umowę można rozwiązać w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umowa jest rozwiązywana w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej rezygnacji. Pisemnej oznacza że możesz rezygnację przesłać e-mail na adres Dziekanatu.

Kto podpisuje umowę?

Umowa jest zawierana przez Uniwersytet Młodzieżowy wyłącznie z osobą pełnoletnią. Jeśli student ukończył 18 lat może umowę podpisać samodzielnie. Jeśli jest niepełnoletni umowę podpisuje opiekun prawny/rodzic.

Do kiedy mam dostarczyć umowę?

Zalecane jest jak najszybsze przesłanie umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem zajęć.

W jaki sposób dostarczyć umowę?

Skan umowy możesz przesłać na adres umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub w formie tradycyjnej pocztą/kurierem na adres:
Centralne Biuro Rekrutacji, Uniwersytet Młodzieżowy ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695
Warszawa

Co się stanie jeśli nie prześlę umowy?

Jeśli nie otrzymamy podpisanej umowy zostaniesz skreślony z listy studentów i nie zostaniesz wpuszczony na zajęcia.

Wzór umowy

Wzór umowy o świadczenie nauki można znaleźć na TEJ STRONIE.

Pozostałe Informacje

Zapomniałem/am loginu/hasła do konta studenckiego!

Jeśli zapomniałeś/aś loginu lub hasła do Systemu Rekrutacyjnego napisz do Działu Rekrutacji (rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Pamiętaj aby podać imię i nazwisko oraz
miasto na które aplikowałeś lub hasło „internet”.

Rezygnacja z studiów

Jeżeli rezygnujesz ze studiów poinformuj o tym Dział Rekrutacji (rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Rezygnacja jest bezpłatna. Wystarczy że podasz imię i nazwisko oraz kierunek. Nie musisz uzasadniać. Informując Dział Rekrutacji o swojej rezygnacji umożliwisz udział w zajęciach innej osobie.

Zmiana kierunku / formy nauki

Zmiany kierunku lub formy nauki możesz dokonać tylko raz. Jeśli chcesz dokonać zmiany poinformuj o tym Dział Rekrutacji (rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Pamiętaj aby podać szczegóły tj. imię, nazwisko, obecny kierunek i jakie zmiany mają być wykonane.

Czy mogę zapisać się na dwa kierunki?

Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować różnych terminów wykładów. Oznacza to, że zajęcia na dwóch kierunkach mogą odbywać się w tym samym czasie. Jedynym rozwiązaniem jest wybór jednego kierunku i na późniejszym etapie dokonanie zapisu na drugi kierunek w formie ITS. Wykłady będą zamieszczone w formie audio-video i prezentacji.

Wydział Prawa i Administracji

➔➔➔

Wydział Kryminologii i Kryminalistyki

➔➔➔

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

➔➔➔

Wydział Psychologii

➔➔➔

Wydział Ekologii

➔➔➔

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

➔➔➔

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

➔➔➔

Wydział Nowych Technologii

➔➔➔

Wydział Mediów Kreatywnych

➔➔➔

Wydział Filologii

➔➔➔

Wydział Aktorski

➔➔➔