Obowiązujące Dokumenty oraz Regulaminy

Akty Prawne

Uniwersytet Młodzieżowy spółka z ograniczona odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888937

NIP: 525 285 53 01
REGON
: 388439376