Nasi studenci na podium Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

31 marca 2023 r. odbył się III etap III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości z udziałem samego pomysłodawcy wydarzenia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego. Corocznym organizatorem wydarzenia jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, chcących zgłębiać tajniki wiedzy prawniczej. Do jej III edycji zgłosiło się ponad 3500 uczniów z całej Polski. Uczestnicy rozgrywek finałowych musieli wykazać się zarówno wiedzą  z zakresu prawa – między innymi prawa cywilnego, prawa karnego czy postępowania administracyjnego, jak i kreatywnością podczas przedstawienia  mów końcowych. Przygotowując się do eliminacji, uczniowie wzorowo opanowali materiał znacznie bardziej zaawansowany, wykraczający poza zagadnienia przewidziane na  lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski osobiście pogratulował uczestnikom ogromnej wiedzy i chęci współzawodnictwa w konkursie promującym wiedzę prawniczą, zwracając uwagę na to, jak warte podziwu jest zaangażowanie w działalność naukową młodych, już na tak wczesnym etapie, jakim jest szkoła ponadpodstawowa.

Po zaciętej rywalizacji:
I miejsce uzyskał Piotr Wawrzyniak
II miejsce uzyskała Alicja Sierant
III miejsce uzyskał Michał Burduk

Dodatkowo Komisja przyznała nagrody wyróżnienia następującym osobom:
– Magdalenie Głowni
– Karolowi Leśkiewiczowi
oraz Piotrowi Werensowi 

Serdeczni Panu Piotrowi Wawrzyniakowi i Panu Piotrowi Weresowi gratulujemy!