Kierunek na Wydziale Mediów Kreatywnych Uniwersytetu Młodzieżowego

Creative Writing

Creative Writing to dziedzina, która pozwala na swobodne wyrażanie pomysłów, emocji i wyobraźni poprzez tekst. Studenci tego kierunku rozwijają umiejętności pisarskie, eksperymentując z różnymi gatunkami literackimi, takimi jak opowiadania, poezja, dramat czy eseje. Poprzez warsztaty pisarskie, analizę tekstów literackich oraz praktykę pisania, uczą się budować napięcie narracyjne, kreować postacie i światy fikcyjne, a także doskonalić warsztat językowy i stylistyczny. Kierunek ten inspiruje przyszłych pisarzy do eksploracji swojej kreatywności, rozwijania własnego głosu literackiego oraz poszukiwania unikalnych form wyrazu. Daje także narzędzia do zrozumienia procesów twórczych oraz budowania społeczności pisarzy, w której mogą wymieniać się pomysłami i wsparciem.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Creative Writing

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Pisania Kreatywnego
 • Gatunki Literackie
 • Techniki Narracyjne
 • Tworzenie Dialogów
 • Opisy i Obrazy
 • Kreowanie Światów
 • Rozwój Stylu Pisarskiego
 • Badanie Tematów Literackich
 • Praktyka Pisarska
 • Krytyczna Analiza Literacka
 • Różnorodność Literacka
 • Pisarstwo dla Różnych Mediów
 • Redagowanie i Poprawianie Tekstów
 • Przygotowanie do Publikacji
 • Rola Krytyki i Opinii w Pisarstwie
 • Współpraca z Innymi Autorami
 • Literackie Inspiracje
 • Eksperymentowanie z Formą i Stylem Literackim
 • Pisarstwo jako Zawód
 • Pisarstwo i Społeczność
 • Literackie Wydarzenia i Festiwale
 • Literacki Marketing i Autopromocja
 • Etyka Pisarska
 • Literacki Mentoring
 • Pisarstwo jako Proces Samorozwoju
 • Literackie Nagrody i Stypendia
 • Literackie Czasopisma i Wydawnictwa
 • Literackie Tłumaczenie
 • Pisarstwo a Multimedia
 • Warsztat Pisarski
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w naszym Portalu Rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez Internet i zajmuje około 3 minut.

2. Dokonaj Opłaty Rekrutacyjnej (50 zł) w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej oraz przesłania do Portalu Rekrutacyjnego uzupełnionej Umowy o Świadczenie Nauki, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Ostatnim krokiem jest opłacenie czesnego. Szczegółowe informacje odnośnie czesnego można odnaleźć na stronie Opłaty za Studia.

5. Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłatę Rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

Jeśli otrzymamy wpłatę status konta studenckiego zostanie zmieniony na PRZYJĘTY. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na NIEPRZYJĘTY.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo (10% rabatu), semestralnie (5% rabatu) lub w 10 ratach miesięcznych.

Dokładnie wysokości opłat dla każdego miasta, kierunku oraz formy zajęć można znaleźć w Tabeli Opłat.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, osobom, które rejestrowały się poprzez Formularz Zgłoszeniowy hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Creative Writing


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Creative Writing uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Aktualnie na kierunku Creative Writing prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
 • Internet

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!