Dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. UW nowym dziekanem Wydziału Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Młodzieżowego!

Szanowni Studenci!
Z niezwykłą przyjemnością prezentujemy Panią Dziekan Wydziału Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Młodzieżowego! Pani Dziekan została powołana na kadencję od 1 maja 2024.
dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. UW, jest nie tylko wybitną naukowczynią, ale również cenionym autorytetem w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki. W roli Kierowniczki Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, nieustannie inspiruje i mobilizuje środowisko akademickie.
Jako Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz aktywna Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, angażuje się w rozwój dyscypliny oraz promocję najlepszych praktyk w zakresie walki z przestępczością i wspierania ofiar przestępstw.
Jej obszary zainteresowań naukowych są niezwykle wszechstronne i obejmują wiktymologię, problematykę nękania na tle emocjonalnym, zachowania dewiacyjne nieletnich i kobiet, medialne prezentowanie przestępczości, przestępczość cudzoziemców oraz politykę wymiaru sprawiedliwości. Dzięki jej badaniom i publikacjom, społeczność naukowa uzyskuje głębsze zrozumienie mechanizmów przestępczości oraz możliwości skutecznego działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania tego zjawiska.
Jednak to, co napędza dr hab. Dagmarę Woźniakowską, to nie tylko naukowe osiągnięcia, ale również absolutna pasja do edukacji prawnej. Jej zaangażowanie w przekazywanie wiedzy i rozwijanie świadomości prawnej stanowi fundament budowy społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości i równości.