Studia z zakresu prawa i administracji na Uniwersytecie Młodzieżowym

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji to miejsce, gdzie studenci zgłębiają tajniki prawa oraz nauk administracyjnych. Na tym wydziale studenci uczą się zasad sprawiedliwości, praw człowieka oraz funkcjonowania instytucji państwowych. Studenci mają okazję uczestniczyć w praktycznych zajęciach, analizować przypadki prawne oraz poznawać różnorodność gałęzi prawa, takich jak prawo cywilne, karne czy administracyjne. Wydział ten przygotowuje do kariery w zawodach prawniczych, administracji publicznej oraz pracy w sektorze usług prawniczych.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na wrzesień 2024 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Uczelnia Roku 2023

I-III Miejsce w 10 województwach (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uczelnia Roku 2023

III Miejsce (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uczelnia Liderów 2023

Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych

Uczelnia Roku 2022

III Miejsce (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku, a także działa w Komisji Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku ds. Kontaktów z Mediami i Promocji. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako adwokat prowadzący własną Kancelarię Adwokacką. Przez 4 lata prowadziła szkolenia dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ponadto prowadzi sprofilowane szkolenia dla podmiotów prywatnych bądź państwowych w zależności od aktualnego zapotrzebowania rynku. Jest mediatorem specjalizującym się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Należy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Została wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, a następnie odbywając aplikację adwokacką w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku.

Ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz stypendystką programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Univerza v Mariboru). Ukończyła także szkolenie w ramach Uniwersytetu Michigan (University of Michigan) The Summer School of Comparative EU – US Law Program approved by the American Bar Association.

Brała także udział w programie badawczym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, który był poświęcony analizie prawomocnie zakończonych lub umorzonych postępowań upadłościowych oraz spraw, w których oddalono wnioski o ogłoszenie upadłości, gdzie później orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.