Dokument potwierdzający Status Studenta

Legitymacja Studencka

ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje Studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich). Upoważnia do korzystania ze zniżek oraz w zależności od wybranego wariantu – ubezpieczenia.

Co zyskujesz dzięki legitymacji studenckiej ISIC?

Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Ponad 250 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzięki ISIC oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych. W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymują zniżki na towary lub usługi, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ wiele instytucji traktuje kartę ISIC jak lokalną legitymację studencką.

Jeśli chcesz, ISIC to także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz kosztów leczenia w czasie każdej podróży zagranicznej.

Warunki otrzymania Legitymacji

  • Posiadanie "aktywnego" statusu studenta Uniwersytetu Młodzieżowego.
  • Ukończone 12 lat.

Rodzaje Legitymacji

Zamawiając legitymację wirtualną możesz na dalszym etapie wystąpić również o legitymację plastikową.
  • legitymacja wirtualna
  • legitymacja plastikowa

Co zyskujesz dzięki legitymacji studenckiej ISIC?

  • Przygotuj jedno zdjęcie w formie elektronicznej które załączysz do wniosku o wystawienie legitymacji.
  • Wejdź i wypełnij wniosek na stronie: https://get.isic.pl/pl/buy.html
  • Numer legitymacji we wniosku - wpisz swój numer indeksu/albumu (numer znajdziesz na koncie studenckim www.e-mup.pl w zakładce "Numer Albumu".
  • Wybierz nazwę: Uniwersytet Młodzieżowy
  • Koszt wydania legitymacji wynosi 29 zł. Kwota jest wnoszona bezpośrednio do podmiotu wystawiającego legitymację.