Dr n. med. Olga Rostkowska jednym z nowych Dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego!

Z przyjemnością ogłaszamy, że Dr n. med. Olga Rostkowska została mianowana jednym z nowych dziekanów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Młodzieżowego.
Dr n. med. Olga Rostkowska jest specjalistką chorób wewnętrznych i certyfikowaną lekarką medycyny stylu życia, pełni funkcję wiceprezeski Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz asystentki badawczo-dydaktycznej w Klinice Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM). Doradczyni platformy edukacyjnej MEDtube. Jest wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Rektorze WUM 2023/2024. W 2023 roku, jako część zespołu, przyczyniła się do rozwoju Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, pomagając w projektowaniu kursów i szkoleń dla lekarzy. Brała udział w międzynarodowych konferencjach, m.in. na Teheran University of Medical Sciences oraz na International Medical University Malaysia, prezentując analizy edukacji medycznej po pandemii COVID-19 i zastosowanie AI w edukacji na świecie. Wieloletnia aktywna uczestniczka konferencji AMEE – the International Association for Health Professions Education; recenzentka, moderatorka, prelegentka i członkini zespołu technicznego konferencji. W 2018 r., wraz z platformą edukacyjną MEDtube.net była inicjatorem ogólnopolskiej konferencji #NEMP2018 – Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce zorganizowanej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W 2019 r. otrzymała nagrodę Orzeł WUM za innowacyjne metody nauczania medycyny.