Kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego

Administracja Dyplomatyczno-Konsularna

Administracja Dyplomatyczno-Konsularna to kierunek skupiający się na zagadnieniach związanych z międzynarodowymi stosunkami politycznymi, prawem międzynarodowym, negocjacjami międzynarodowymi oraz dyplomacją publiczną. Studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę na temat funkcjonowania systemu dyplomatycznego i konsularnego, ale także praktyczne umiejętności. Poprzez analizę studiów przypadków oraz symulacje dyplomatyczne, studenci uczą się prowadzić negocjacje międzynarodowe, reprezentować interesy kraju za granicą, rozwiązywać konflikty dyplomatyczne oraz udzielać pomocy konsularnej obywatelom. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w służbie zagranicznej, organizacjach międzynarodowych, instytucjach publicznych, a także w biznesie międzynarodowym i sektorze organizacji pozarządowych.
 
Kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Administracja Dyplomatyczno-Konsularna

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wstęp do Stosunków Międzynarodowych
 • Teoria Dyplomacji
 • Historia Dyplomacji
 • Prawo Międzynarodowe
 • Organizacje Międzynarodowe
 • Międzynarodowy Ruch Osobowy
 • Polityka Zagraniczna
 • Procesy Integracji Międzynarodowej
 • Konflikty Międzynarodowe i Metody Ich Rozwiązywania
 • Protokół Dyplomatyczny
 • Negocjacje Międzynarodowe
 • Zarządzanie Kryzysowe w Stosunkach Międzynarodowych
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe
 • Etyka w Dyplomacji
 • Kultura i Komunikacja Międzykulturowa
 • Bezpieczeństwo Informacyjne w Dyplomacji
 • Polityka Migracyjna
 • Zarządzanie Kryzysami Humanitarnymi
 • Zarządzanie Energią w Kontekście Międzynarodowym
 • Komunikacja Dyplomatyczna
 • Ochrona Praw Człowieka w Dyplomacji
 • Mediacje Międzynarodowe
 • Polityka Handlowa
 • Dyplomacja Gospodarcza
 • Dyplomacja Publiczna w Dobie Mediów Społecznościowych
 • Dyplomacja Kulturalna
 • Dyplomacja Cyfrowa
 • Dyplomacja Środowiskowa
 • Dyplomacja Publiczna
 • Dyplomacja Naukowa i Technologiczna
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w naszym Portalu Rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez Internet i zajmuje około 3 minut.

2. Dokonaj Opłaty Rekrutacyjnej (50 zł) w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej oraz przesłania do Portalu Rekrutacyjnego uzupełnionej Umowy o Świadczenie Nauki, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Ostatnim krokiem jest opłacenie czesnego. Szczegółowe informacje odnośnie czesnego można odnaleźć na stronie Opłaty za Studia.

5. Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłatę Rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Opłaty możesz dokonać na dwa sposoby: korzystając z naszego Systemu Płatności Elektronicznej lub przelewem na Indywidualne Konto Bankowe (numer IKB odnajdziesz w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY w Portalu Rekrutacyjnym).

Jeśli otrzymamy wpłatę status konta studenckiego zostanie zmieniony na PRZYJĘTY. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na NIEPRZYJĘTY.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo (10% rabatu), semestralnie (5% rabatu) lub w 10 ratach miesięcznych.

Dokładnie wysokości opłat dla każdego miasta, kierunku oraz formy zajęć można znaleźć w Tabeli Opłat.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, osobom, które rejestrowały się poprzez Formularz Zgłoszeniowy hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Administracja Dyplomatyczno-Konsularna


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Administracja Dyplomatyczno-Konsularna uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Aktualnie na kierunku Administracja Dyplomatyczno-Konsularna prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
 • Internet

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!