Współpraca dla Szkół i Placówek Oświatowych

Szkoły i Placówki Oświatowe

Uniwersytet Młodzieżowy zaprasza do współpracy wszystkie szkoły oraz placówki oświatowe przy Ogólnopolskim Programie dla Szkół i Placówek Oświatowych.

Celem zajęć online jest podniesienie wiedzy młodzieży szkolnej z zakresu psychologii, medycyny i prawa poprzez udział w wybranych zajęciach online dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także placówek oświatowych przeprowadzonych przez Uniwersytet Młodzieżowy. Pragniemy również umożliwić młodym ludziom realizację ich pasji poprzez dostarczanie inspirujących zajęć pozalekcyjnych.

Program obejmuje BEZPŁATNE zajęcia online z zakresu prawa, psychologii oraz medycyny. Zajęcia rozpoczynają się od 15 marca 2024 – a pilotażowy program będzie realizowany przez 3 miesiące. Każda lekcja będzie trwała około 45 minut.

Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorekśrodę i czwartek o 17:30. Lekcje z prawa planowane są we wtorki, z psychologii w środy, a z nauk medycznych w czwartki.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie z zaangażowanymi szkołami i placówkami oświatowymi możemy skutecznie przyczynić się do rozwoju potencjału każdego ucznia, inspirując go do nauki i poszerzania horyzontów. Zapraszamy do współtworzenia nowoczesnej i inspirującej przestrzeni edukacyjnej, gdzie każdy uczeń będzie mógł odkrywać i rozwijać swoje pasje.

Uczelnia Roku 2023
I-III Miejsce w 10 województwach (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uczelnia Roku 2023

III Miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uczelnia Liderów 2023

Certyfikat "Uczelnia Liderów" (Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych)

Uczelnia Roku 2022

III Miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uniwersytet Młodzieżowy wraz ze skupionymi wokół ośrodkami naukowymi: Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa, Młodzieżowym Uniwersytetem Kryminologii i Kryminalistyki, Młodzieżowym Uniwersytetem Medycznym, Młodzieżowym Uniwersytetem Psychologii, Młodzieżowym Uniwersytetem Zarządzania, Młodzieżowym Uniwersytetem Ekonomii i Finansów, Młodzieżowym Uniwersytetem Nowych Technologii oraz Młodzieżowym Uniwersytetem Filologicznym oferuje młodzieży szkolnej w wieku 14 – 18 lat pozaszkolną, interdyscyplinarną wiedzę. Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych.

W jakich godzinach będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek, środę i czwartek o 17:30. Lekcje z prawa planowane są we wtorki, z psychologii w środy, a z nauk medycznych w czwartki.

Do kiedy trwają zapisy?

Do programu można zapisać się również po jego rozpoczęciu.

Ile uczniów z jednej placówki może wziąć udział w Programie?

Nie zakładamy żadnych limitów ilości uczestników.

W jaki sposób uczniowie będą mogli dołączyć do zajęć?

Osoba zgłaszająca placówkę otrzyma link do zajęć, który powinna przekazać zainteresowanym uczniom.

Umowa o Współpracę – Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych

Regulamin w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Szkół i Placówek Oświatowych

Zgłoszenie Szkoły lub Placówki Oświatowej do Współpracy z Uniwersytetem Młodzieżowym

Jeśli chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową i telefoniczną.

Szczegóły współpracy z każdą szkołą lub placówką oświatową uzgadniamy indywidualnie.

Nawiązanie z nami współpracy nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony szkoły czy placówki oświatowej.

Na wszystkie zgłoszenia postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.


ZGŁOŚ PLACÓWKĘ DO PROGRAMU!

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go poniżej.
  2. Zapoznaj się z Regulaminem.
  3. Wypełnij i podpisz umowę o współpracy, dostępną do pobrania na stronie.
  4. Podpisaną umowę prześlij na adres: program@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych obejmuje zajęcia z takich kierunków jak:

  • Prawo
  • Psychologia
  • Medycyna

Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych


🧑🏻‍🎓 Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych realizowany przez Uniwersytet Młodzieżowy jest DARMOWY i skierowany do wszystkich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych oraz młodzieży w wieku 14-18 lat.

📆 Program pilotażowy startuje 15 marca i realizowany będzie przez 3 miesiące w formie zajęć online

📖 Szczegóły współpracy z każdą szkołą lub placówką oświatową uzgadniamy indywidualnie. Nawiązanie z nami współpracy nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony szkoły czy placówki oświatowej.


Skontaktuj się z nami!

883 610 270 / 883 470 160 / 883 210 380
wspolpraca@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Korzyści ze współpracy z Uniwersytetem Młodzieżowym:

  • Możliwość poszerzenia wiedzy z danej dyscypliny przez dzieci i młodzież z danej placówki
  • Promocja szkoły lub placówki oświatowej
  • Objęcie patronatem szkoły lub placówki oświatowej przez Uniwersytet Młodzieżowy