Współpraca dla Szkół i Placówek Oświatowych

Szkoły i Placówki Oświatowe

Oferta dla szkół i placówek oświatowych

Chcemy wspólnie ze szkołami i placówkami oświatowymi stwarzać młodzieży warunki do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin, a także oswajać z akademickim trybem nauki oraz umożliwiać realizację ich pasji.

Dlatego już dziś zachęcamy szkoły i placówki oświatowe, aby dołączyły do naszej platformy, tworząc wspólnie program zajęć pozalekcyjnych.

 

Korzyści ze współpracy

Nawiązanie współpracy z nami to:
  • Możliwość poszerzenia wiedzy z danej dyscypliny przez dzieci i młodzież z danej placówki.
  • Promocja szkoły lub placówki oświatowej.
  • Objęcie patronatem szkoły lub placówki oświatowej przez Uniwersytet Młodzieżowy.

Szczegóły współpracy z każdą szkołą lub placówką oświatową uzgadniamy indywidualnie. Istnieje możliwość zawarcia kompleksowej umowy o współpracy lub jedynie udostępnienia przez szkołę informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych przez uczniów danej placówki. Nawiązanie z nami współpracy nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony szkoły czy placówki oświatowej.

Sprawdzony sposób prowadzenia zajęć

Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Są prowadzone w formie stacjonarnej lub online za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle, w każdą sobotę o 10.00.

Wymiar zajęć dla grupy wczesnoszkolnej to 4 razy po 15 minut, natomiast dla dzieci i młodzieży to 4 razy w miesiącu po 30 minut.

Zajęcia są bezpłatne i dostępne od października do czerwca. Potrzebne jest tylko wysłanie przez szkołę, placówkę oświatową, rodzica lub opiekuna prawnego załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy zajęć otrzymują na zakończenie roku szkolnego certyfikat udziału w zajęciach.

Z treścią każdych zajęć można się zapoznać za pośrednictwem internetu w dowolnym czasie, w trakcie całego roku szkolnego. Szkoły i placówki oświatowe uzyskują dostęp do zajęć od pierwszej lekcji.

Uniwersytet Młodzieżowy wraz ze skupionymi wokół ośrodkami naukowymi: Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa, Młodzieżowym Uniwersytetem Psychologii, Młodzieżowym Uniwersytetem Zarządzania, Młodzieżowym Uniwersytetem Ekonomii i Finansów, Młodzieżowym Uniwersytetem Medycznym oraz Młodzieżowym Uniwersytetem Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji, oferuje młodzieży szkolnej w wieku 13 – 19 lat pozaszkolną, interdyscyplinarną wiedzę. Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych.

Zgłoszenie Szkoły lub Placówki Oświatowej do Współpracy z Uniwersytetem Młodzieżowym

Jeśli chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową i telefoniczną.

   +48 (22) 299 00 23
   sekretariat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

Na wszystkie zgłoszenia postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.