Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

FAQ

Rekrutacja

Do kiedy jest ostateczny termin rekrutacji?

Rekrutacja na semestr wrzesień 2024 rozpoczęła się 1 marca. Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jak wygląda sposób rekrutacji?

  1. Zarejestruj się przez nasz Formularz Rejestracyjny.
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych.
  3. Na wskazany adres e-mail otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia młodzieżowe.
  4. Wypełnij i prześlij umowę o świadczeniu nauki.
  5. Dokonaj wpłaty czesnego. Do wyboru płatność za miesiąc, semestr lub rok.

Jakie są wymagania odnośnie rekrutacji?

Studia młodzieżowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Zapraszamy młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej wyłącznie.

Czy są jeszcze wolne miejsca?

Jeśli system pozwala Państwu na założenie konta studenckiego oznacza to, że w danej grupie wiekowej i na danym kierunku jest miejsce. To miejsce jest już dla Państwa zarezerwowane do czasu wniesienia opłaty rekrutacyjnej 50 zł.

Kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu?

Decyzja o przyjęciu na studia młodzieżowe jest wydawana w terminie 48 godzin od czasu otrzymania opłaty rekrutacyjnej. Decyzja jest przesyłana na adres e-mail osoby pełnoletniej wskazanej w systemie. Status na koncie studenckim zmienia się na Przyjęty.

Nie dostałem decyzji o przyjęciu!

Sprawdź czy uzupełniłeś zakładkę DANE OSOBOWE oraz ADRES w trakcie zakładania konta studenckiego. Sprawdź również czy podałeś poprawny adres e-mail. Jeśli wszystko się zgadza napisz do działu księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl) celem sprawdzenia poprawności opisu na przelewie.

Rejestracja ON-LINE

Ważne! Wymagane pola w Systemie Rekrutacyjnym.

Wybierz właściwy kierunek i grupę wiekową. Dokonaj wyboru formy udziału w zajęciach tj. w sali wykładowej lub internet. W kolejnym kroku nie zapomnij uzupełnić zakładki dane osobowe oraz adres. Jeśli nie uzupełnisz zakładki dane osobowe studenta nie będziemy widzieli twojej aplikacji w systemie. Uzupełnij adres e-mail osoby pełnoletniej. Jeśli chcesz podać również adres studenta to wpisz go po przecinku. Pozostałych zakładek tj. nauka, dokument tożsamości, służba wojskowa, praca, konta bankowe nie wypełniaj.

Jeśli adres e-mail nie zostanie uzupełniony to nie otrzymasz decyzji o przyjęciu w formie pisemnej.

Jak mogę zapisać się na studia stacjonarne (hybrydowe)?

Forma hybrydowa jest tylko formą udziału w zajęciach. Obowiązują wyłącznie dwa tryby nauki tj. stacjonarny (w sali wykładowej) i niestacjonarny przez internet. Jeśli chcesz uczestniczyć w zajęciach w sposób hybrydowy należy wybrać studia stacjonarne, a w kolejnym kroku program hybrydowy.

Do której grupy wiekowej zapisać dziecko?

Ostateczną decyzję do której grupy wiekowej zapisać dziecko podejmują rodzice. Naszym wewnętrznym wyznacznikiem jest obecna klasa szkoły macierzystej. Jeśli dziecko od września rozpoczyna naukę w klasie 7-8 szkoły podstawowej to zapraszamy do grupy wiekowej 13-14 lat. Jeśli dziecko ukończyło lub ukończy w bieżącym roku 14 lat ale od września rozpoczyna naukę w I klasie szkoły ponadpodstawowej to zapraszamy do grupy 15-16 lat. Klasa II szkoły ponadpodstawowej grupa 15-16 lat, Klasa III i IV szkoły ponadpodstawowej to grupa 17-18 lat.

Co oznacza status Kontakt, Odrzucony , Przyjęty?

Status Kontakt w systemie rekrutacyjnym oznacza że otrzymaliśmy twoją aplikację i czekamy na opłatę rekrutacyjna 50 zł. Z chwilą otrzymania opłaty status zostanie zmieniony na Przyjęty. Taki status jest  widoczny do czasu wpisania przez Dziekanat studenta do albumu studentów i nadania numeru albumu/indeksu.

Jeśli status został zmieniony na Odrzucony oznacza to, że nie otrzymaliśmy opłaty rekrutacyjnej 50 zł. Jeśli dokonałeś opłaty prześlij potwierdzenie do Działu Księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Status zostanie zmieniony na Przyjęty.

Opłaty

Opłata Rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł należy wnieść w terminie 2 dni roboczych. Jeśli otrzymamy wpłatę status zostanie zmieniony na Przyjęty. Jeśli jej nie otrzymamy status zostanie zmieniony na Odrzucony.

Numer rachunku do wpłat - opłata rekrutacyjna

Płatność można wykonać na dwa sposoby:

  1. przelewem na konto bankowe: 77 1050 1012 1000 0090 8124 8149 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek na który aplikujesz)
  2. płatnością elektroniczną na naszej stronie internetowej.

Co napisać w tytule przelewu? - opłata rekrutacyjna

Imię i nazwisko rekruta/studenta oraz miasto lub kierunek na który aplikujesz.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata jest jednorazowa bezzwrotna. Oznacza to że jeśli zrezygnujesz z rekrutacji nie otrzymasz zwrotu.

Faktura

Jeśli potrzebujesz faktury poinformuj o tym Dział Księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl). Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych danych do faktury.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest opłatna. Wysokość czesnego jest uzależniona od formy udziału w zajęciach oraz programu. Czesne można wnosić miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Tabele opłat można sprawdzić na TEJ STRONIE.

Zapłaciłem opłatę rekrutacyjną a status rekrutacji się nie zmienił!

Sprawdź czy uzupełniłeś zakładkę Dane Osobowe oraz Adres w trakcie zakładania konta studenckiego. Sprawdź również czy podałeś poprawny adres e-mail. Jeśli wszystko się zgadza napisz do Działu Księgowości (ksiegowosc@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl) celem sprawdzenia poprawności opisu na przelewie.