rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
+48 (22) 299 00 23 / 536 530 800
ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa

Małgorzata Wirtek

Rektor Uniwersytetu Młodzieżowego (kadencja 2021 - 2025)

Wykształcenie

 • W trakcie: Executive Doctor of Business AdministrationInstytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • W trakcie: Postępowanie w sprawie nadania stopnia Doktora Nauk Prawnych / Obszar: Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone przez AI Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • Doctor of Public Administration (DPA)
 • Doctor of Laws (LL.D.)
 • Doctor of Business Administration (DBA)
 • Master of Laws (LL.M.) / Business Law
 • Studia MBA: Zarządzanie w Oświacie
 • Studia podyplomowe, kierunek: Biznes AI. Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej InteligencjiAkademia Leona Koźmińskiego
 • Studia Jednolite Magisterskie, kierunek: PrawoEuropejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Doświadczenie Zawodowe

Ostatnie 10 lat
 • Dyrektor Generalny Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowegood 11.2019
 • Dyrektor Generalny Profesorskiego Centrum Doradztwa i Ekspertyz Prawnych w Warszawieod 08.2018
 • Kierownik projektu z ramienia Profesorskiego Centrum Doradztwa Prawnego „Na Straży Dobrego Prawa” / Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt ze środków unijnych realizowany wspólnie ze Zrzeszeniem Prawników Polskich (oddział Warszawa)06.2018 – 01.2020
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Zrzeszenie Prawników Polskich / oddział Warszawa (założyciel Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji)11.2011 – 01.2020
 • Kierownik Instytutu Prawa Nowych Technologii EWSPA10.2016 – 05.2017
 • Dyrektor Generalny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie01.2011 – 05.2017
 • Konsultant - Ekspert w Sejmie w obszarze "Cyfrowe Państwo i Gospodarka" oraz "Cyfrowa Edukacja"12.2015 - 2016
 • Pełnomocnik Rektora EWSPA01.2014 – 05.2017
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia01.2014 – 05.2017
 • Prodziekan Wydziału Prawa, Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.02.2012 – 2014 / (w okresie 03.2013 - 06.2014 pełniąca obowiązki Dziekana Wydziału Prawa)
 • Kierownik jednostki pozawydziałowej ds. szkół ponadpodstawowych w EWSPA02.2012 – 2014
 • Członek Senatu Uczelni. Przedstawiciel Założyciela EWSPA2011 – 2019
 • Pełnomocnik Kanclerza EWSPA2008 – 2010