Dominik Wzorek

mgr
Absolwent studiów prawniczych (2017 r.) i administracyjnych (2019 r. ) na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa niemieckiego i kryminologii na Uniwersytecie w Heidelbergu (2019 r. ) W 2020 roku obronił również pracę licencjacką w Instytucie Socjologii UJ. Wykonawca w projekcie „Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości” (Harmonia 10 2018/30/M/HS5/00816, kierownik dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN).
 
Zainteresowania: Polityka kryminalna i karna, problematyka bezpieczeństwa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem badań nad strachem przed przestępczością, metody badań społecznych, prewencja kryminalna oparta o dowody (evidence-based crime prevention), sędziowski wymiar kary. Przestępczość cudzoziemców, funkcjonowanie w ramach UE współpracy sądowej w sprawach karnych, metody empiryczne w badaniach nad prawem i migracjami.