Uniwersytet Młodzieżowy w elitarnym gronie Uczelni Liderów!

Mamy przyjemność zawiadomić, że po dokonaniu analizy i oceny aplikacji do Konkursu „Uczelnia Liderów”, Komisja Certyfikacyjna zdecydowała o przyznaniu Uniwersytetowi Młodzieżowemu certyfikatu „Uczelnia Liderów 2023”.

Decyzja potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” podjęta została na podstawie opinii przedstawionej, przez pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny Uniwersytetu Młodzieżowego na podstawie m.in.: danych przekazanych przez Władze UM w raporcie (ankiecie) samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy i kariery zawodowe absolwentów, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych Uczelni (w szczególności odnoszących się do programów studiów i jakości kształcenia) oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez Recenzentów.

W bieżącej edycji Konkursu w Komisji Certyfikacyjnej zasiadali naukowcy specjalizujący się w problematyce zarządzania, innowacji dydaktycznych i szkolnictwa wyższego, pracujący m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii Humanitas.