Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Zarządzania

Menedżerski

Kierunek Menedżerski zapewnia kompleksową edukację z zakresu zarządzania i przygotowuje studentów do pełnienia roli skutecznych liderów w różnych dziedzinach. Program studiów łączy teoretyczne fundamenty zarządzania z praktycznymi umiejętnościami, kładąc nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Studenci będą mieli możliwość zgłębienia takich obszarów jak zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, finanse, logistyka oraz strategia biznesowa. Wykłady prowadzone są zarówno przez doświadczonych praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem, jak i przez wybitnych wykładowców z dziedziny zarządzania.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Menedżerski

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Zarządzania i Teorie Organizacji
 • Komunikacja i Umiejętności Interpersonalne
 • Etyka w Zarządzaniu
 • Rekrutacja, Selekcja i Rozwój Pracowników
 • Motywacja i Przywództwo
 • Tworzenie Efektywnych Zespołów Pracy
 • Marketingowe Strategie i Planowanie
 • Analiza Rynku i Badania Marketingowe
 • Zarządzanie Relacjami z Klientami
 • Podstawy Rachunkowości i Analizy Finansowej
 • Zarządzanie Kapitałem i Budżetowanie
 • Ocena Projektów Inwestycyjnych i Ryzyko Finansowe
 • Optymalizacja Procesów Biznesowych
 • Strategie Rozwoju i Ekspansji przedsiębiorstw
 • Tworzenie i Rozwijanie Startupów
 • Zarządzanie Projektami i Przywództwo w Projekcie
 • Przedsiębiorczość Społeczna i Innowacje Społeczne
 • Globalne Rynki i Zarządzanie Międzynarodowe
 • Kultura Organizacyjna i Różnice Kulturowe
 • Zarządzanie w Warunkach Globalnej Konkurencji
 • Statystyka i Analiza Danych Biznesowych
 • Modele Decyzyjne i Podejmowanie Strategicznych Decyzji
 • Technologie Informacyjne w Zarządzaniu

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Rejestracja On-line

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym. Cały proces odbywa się przez internet – wystarczy, że klikniesz w odnośnik poniżej.

>> SYSTEM REKRUTACYJNY

2. Opłata Rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Wpis na Listę Studentów

Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

W przypadku braku miejsc na dany kierunek zostanie także utworzona lista rezerwowa kandydatów.

4. Zapoznanie z Umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki.

Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

>> WZÓR UMOWY

5. Przesłanie Dokumentów

Egzemplarz umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

Uniwersytet Młodzieżowy
Centralne Biuro Rekrutacji
ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

6. Informator oraz Strefa Studenta

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Opłata Rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji w Systemie Rekrutacyjnym zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej pojawi się status Odrzucony.

Jak uiścić Opłatę Rekrutacyjną?

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Czesne

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie. Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć TUTAJ.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.