Kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego

Prawo Międzynarodowe

Prawo Międzynarodowe to kierunek studiów, który zajmuje się zasadami i normami regulującymi stosunki międzynarodowe pomiędzy państwami oraz innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Program studiów obejmuje zagadnienia takie jak źródła prawa międzynarodowego, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo międzynarodowych organizacji oraz prawa człowieka. Studenci poznają także podstawy prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego oraz jego związki z systemami prawa krajowego. Kierunek ten kładzie duży nacisk na analizę przypadków praktycznych oraz symulacje negocjacji i rozwiązywania sporów międzynarodowych. Kierunek ten to świetny start dla młodych osób zainteresowanych pracą w różnych obszarach, takich jak dyplomacja, międzynarodowe organizacje pozarządowe, korporacje międzynarodowe, służby konsularne, a także w kancelariach prawniczych specjalizujących się w prawie międzynarodowym.
 
Kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Młodzieżowego realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo Międzynarodowe

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Prawa Międzynarodowego
 • Źródła Prawa Międzynarodowego
 • Podmioty Prawa Międzynarodowego
 • Organizacje Międzynarodowe
 • Traktaty Międzynarodowe
 • Interpretacja Traktatów Międzynarodowych
 • Zwyczaje Międzynarodowe
 • Prawo Umów Międzynarodowych
 • Jurysdykcja Międzynarodowa
 • Immunitety w Prawie Międzynarodowym
 • Odpowiedzialność Państw w Prawie Międzynarodowym
 • Prawo Morza
 • Prawo Konfliktów Zbrojnych
 • Prawo Pokoju
 • Prawo Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka
 • Prawo Humanitarne Międzynarodowe
 • Prawo Międzynarodowego Bezpieczeństwa
 • Prawo Międzynarodowego Rozwoju
 • Prawo Międzynarodowej Ochrony Środowiska
 • Prawo Międzynarodowej Współpracy
 • Prawo Międzynarodowych Inwestycji
 • Prawo Międzynarodowego Handlu
 • Prawo Międzynarodowej Ochrony Danych
 • Prawo Międzynarodowego Arbitrażu
 • Prawo Międzynarodowego Kryminalnego
 • Prawo Międzynarodowego Transportu
 • Prawo Międzynarodowego Pracy
 • Prawo Międzynarodowego Rozwiązywania Konfliktów
 • Prawo Międzynarodowej Pomocy Humanitarnej
 • Prawo Międzynarodowego Turystyki
Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się poprzez nasz Formularz Rekrutacyjny. Cały proces odbywa się przez internet.

2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 zł w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności znajdziesz na dole strony. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna. Pamiętaj, że w przypadku braku płatności, Twoje zgłoszenie będzie anulowane.

3. Z chwilą zarejestrowania się i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zapisaliśmy Cię w systemie na listę studentów. Gratulujemy!

4. Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy świadczenia nauki. Jeden dokument jest dla Ciebie, drugi prosimy o przesłanie do nas.

5. Wyślij do nas egzemplarz umowy. Umowy możesz wysłać na dwa sposoby:

W formie skanu lub zdjęcia na adres: umowy@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji.

6. Koniecznie zapoznaj się z Informatorem dla Studentów I Semestru oraz Strefą Studenta. W tych miejscach znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie studiów, plan zajęć oraz wszystkie potrzebne linki oraz adresy.

Płatności za studia na Uniwersytecie Młodzieżowym

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Należy ją uiścić w terminie 2 dni roboczych. W momencie zaksięgowania wpłaty status aplikacji zostanie zmieniony na Przyjęty. W przypadku braku opłaty rekrutacyjnej status aplikacji będzie traktowany jako Odrzucony.

Opłatę Rekrutacyjną można opłacić na dwa sposoby:

 1. przelewem na konto bankowe: 
  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
  (w tytule: imię i nazwisko słuchacza oraz miasto lub kierunek)
 2. płatnością elektroniczną w naszym Systemie Płatności Elektronicznej.

Nauka w Uniwersytecie Młodzieżowym jest odpłatna. Wysokość czesnego uzależniona jest od trybu nauki oraz wybranego programu. Opłaty za czesne można dokonać miesięcznie, semestralnie lub rocznie.

Opłaty za czesne należy dokonać przelewem na Indywidualny Numer Konta Bankowego lub przez System Płatności Elektronicznej.

W związku ze zmianą Systemu Rekrutacyjnego, hasła dostępu do nowego Wirtualnego Dziekanatu będą wysyłane na adresy mailowe, podane podczas rejestracji za pomocą Formularza Rekrutacyjnego od 1 sierpnia.

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, zyskujesz wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany/a prawem, psychologią czy kierunkiem medycznym – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

REKRUTACJA TRWA!

Aktualnie na kierunku Prawo Europejskie i Międzynarodowe prowadzimy rekrutację w danych miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
   
 • Berlin
 • Bruksela
 • Dublin
 • Haga
 • Londyn
 • Madryt
 • Nowy Jork
 • Oslo
 • Paryż
 • Rzym
   
 • Internet

Prawo Europejskie i Międzynarodowe


🧑🏻‍🎓 Studia młodzieżowe (dla osób w wieku od 14 do 18 lat) na kierunku Prawo Europejskie i Międzynarodowe uzupełniające tok edukacji w szkołach powszechnych.

📆 Zajęcia w Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00. W zależności od wybranego poziomu (podstawowy/rozszerzony) jest to jedna lub dwie soboty w miesiącu.

📍 Na Uniwersytecie Młodzieżowym prowadzimy zajęcia stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie przez Internet. Podczas rekrutacji istnieje możliwość wyboru odpowiedniej dla Państwa organizacji studiów.

📖 W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak ma to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

📜 Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.


Skontaktuj się z nami!

537 790 020 / 535 570 800
rekrutacja@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Masz pytania?

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania zajrzyj do sekcji FAQ lub skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!