Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Nowych Technologii i Sztucznej Inteligencji

Sztuczna Inteligencja

Kierunek Sztuczna Inteligencja skierowany jest do młodzieży, która jest zainteresowana fascynującym światem technologii i innowacji. Studenci na tym kierunku mają możliwość zgłębiania tajemnic sztucznej inteligencji i uczestniczenia w dynamicznym programie nauczania.

Kierunek Sztuczna Inteligencja stawia również duży nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, logicznego rozumowania i zdolności do rozwiązywania problemów. Studenci będą ćwiczyć tworzenie innowacyjnych rozwiązań, opracowywanie strategii i podejmowanie decyzji w kontekście sztucznej inteligencji.

Program studiów skierowany jest na dostarczenie studentom solidnej podstawowej wiedzy teoretycznej, ale także na rozwijanie praktycznych umiejętności, które są kluczowe w dziedzinie sztucznej inteligencji. Studenci będą mieli okazję tworzyć i implementować innowacyjne rozwiązania, pracować z nowoczesnymi narzędziami i technologiami, oraz zdobyć cenne doświadczenie, które otworzy im drzwi do fascynującej kariery.

Program Ramowy

dla kierunku: Sztuczna Inteligencja

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

  • Podstawowe Techniczne, Biznesowe i Prawne Aspekty Sztucznej Inteligencji
  • Strategie Rozwoju AI Wybranych Państw - Wytyczne i Strategie
  • Techniczne Aspekty Funkcjonowania Sztucznej Inteligencji (AI), w tym Uczenia Maszynowego, Tworzenia Sieci Neuronowych, Robotyki
  • Wybrane Platformy AI (frameworks)
  • Aktualne Trendy i Możliwości Wykorzystania AI w Różnych Branżach i Sektorach Gospodarki (np. przemyśle, handlu, medycynie, rolnictwie)
  • Rozwiązania AI Oferowane przez Kluczowych Dostawców
  • Wyzwania i Uwarunkowania Prawne Wykorzystania AI, w tym Kierunki Zmian Prawa Związane z Wykorzystaniem AI
  • Prawne Aspekty Wykorzystywania Danych (osobowych i nieosobowych) na Potrzeby Rozwoju Rozwiązań AI
  • Warsztaty- Projektowanie Rozwiązań AI

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Sztuczna Inteligencja prowadzony jest kompleksowy program, który składa się z wykładów i praktycznych ćwiczeń, umożliwiających studentom wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady zapewniają podstawową teoretyczną wiedzę z różnych dziedzin związanych z Sztuczną Inteligencją, podczas gdy ćwiczenia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu realnych problemów.

Głównym celem takiego podejścia do nauczania jest wykształcenie w absolwentach praktycznych umiejętności związanych z precyzyjnym i twórczym myśleniem w dziedzinie Sztucznej Inteligencji. Studenci uczą się logicznego rozumowania, korzystania z kategorii i narzędzi związanych z AI, jak również łączenia i adaptowania różnych technik i metod. Ponadto, na zajęciach praktycznych, studenci będą mieli okazję zdobyć umiejętność tworzenia podstawowych rozwiązań związanych z projektowaniem i implementacją systemów AI.

Takie zróżnicowanie zajęć umożliwia efektywne wykorzystanie czasu studentów i zdobycie jak największej liczby praktycznych umiejętności. Studenci będą mieli możliwość pogłębiania swojego doświadczenia poprzez realizację projektów, eksperymentowanie z zaawansowanymi narzędziami i technologiami z dziedziny sztucznej inteligencji.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Sztuczna Inteligencja mają wyjątkową możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych instytutów badawczych, firm technologicznych i innych instytucji związanych z dziedziną sztucznej inteligencji. Podczas tych wyjazdów studenci mają szansę poznać praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w różnych obszarach, a także zobaczyć, jakie wyzwania i możliwości niesie ze sobą ta dynamicznie rozwijająca się dziedzina.

Podczas wizyt w instytutach badawczych studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i eksperymentami z zakresu sztucznej inteligencji. Będą mogli spotkać się z wiodącymi naukowcami i ekspertami, którzy prowadzą badania nad zaawansowanymi technologiami AI. Taka interakcja pozwoli studentom zyskać wgląd w najnowsze trendy i kierunki rozwoju w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Ponadto, wyjazdy studyjne do firm technologicznych specjalizujących się w sztucznej inteligencji dadzą studentom możliwość zobaczenia, jak te technologie są wdrażane w praktyce. Studenci będą mieli szansę spotkać się z ekspertami branżowymi, którzy stosują AI w różnorodnych projektach i zastosowaniach. To będzie dla nich okazja do zobaczenia, jakie wyzwania i korzyści niesie ze sobą implementacja sztucznej inteligencji w biznesie oraz jak współpracuje się w zespołach, które pracują nad projektami AI.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Sztuczna Inteligencja są doświadczeni specjaliści oraz cenieni naukowcy z dziedziny AI. Wykładowcy praktycy, tacy jak inżynierowie AI, specjaliści ds. analizy danych i eksperci w dziedzinie uczenia maszynowego, przynoszą ze sobą bogate doświadczenie związane z praktycznym zastosowaniem sztucznej inteligencji w różnych branżach. Dzięki ich praktycznemu doświadczeniu, są w stanie przekazać studentom realne przykłady, wyzwania i strategie związane z praktycznym wdrażaniem i rozwojem systemów AI.

Oprócz praktyków, na kierunku Sztuczna Inteligencja pracują również wybitni naukowcy z renomowanych instytutów badawczych oraz uczelni wyższych. Posiadają oni szeroką wiedzę teoretyczną z dziedziny Sztucznej Inteligencji oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. Ich wkład w program nauczania zapewnia studentom dostęp do najnowszych teorii, metod i technologii związanych z AI.

Dzięki tej różnorodności kadry wykładowców, studenci kierunku Sztuczna Inteligencja mają niepowtarzalną możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Mogą czerpać inspirację zarówno z doświadczeń praktyków, którzy stosują AI w rzeczywistych projektach, jak i z badań prowadzonych przez naukowców, którzy poszerzają granice wiedzy na temat Sztucznej Inteligencji.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.