Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego

Dietetyka

Kierunek Dietetyka jest dedykowany młodzieży, która interesuje się zdrowym stylem życia, odżywianiem i wpływem diety na zdrowie. Program studiów skupia się na zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu nauki o żywieniu i dietetyki. Studenci na tym kierunku uczestniczą w wykładach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą z dziedziny żywienia i zdrowego stylu życia. Ponadto, ćwiczenia praktyczne pozwalają studentom na rozwijanie umiejętności planowania i przygotowywania zrównoważonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb diet. Celem tego kierunku jest nie tylko przekazanie wiedzy o wartościach odżywczych i zasadach zdrowego odżywiania, ale również nauka identyfikowania problemów żywieniowych oraz opracowywania odpowiednich programów dietetycznych.

Patronat Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Kierunki na Młodzieżowym Uniwersytecie Medycznym realizowane są pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i OIL Warszawa.

Program Ramowy

dla kierunku: Dietetyka

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawy Żywienia Człowieka
 • Trendy Żywieniowe i Dietetyczne
 • Dietoprofilaktyka i Leczenie Dietetyczne Chorób Cywilizacyjnych i Żywieniowozależnych
 • Dieta Sportowców i Osób Aktywnych Fizycznie
 • Żywienie w Poszczególnych Etapach Rozwoju Człowieka
 • Procesy Przetwórcze Żywności z Elementami Towaroznawstwa
 • Fizjologia Żywienia Człowieka
 • Diagnostyka Laboratoryjna w Praktyce Dietetyka
 • Zaburzenia Odżywiania
 • Zasady Planowania Diet i Układania Jadłospisów
 • Żywienie Człowieka
 • Leki a Żywność
 • Suplementacja Diety

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Dietetyka prowadzony jest program studiów, który składa się z wykładów i praktycznych ćwiczeń, co umożliwia studentom kompleksowe przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin dietetyki, natomiast ćwiczenia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów z zakresu żywienia i zdrowego stylu życia.

Taki model nauczania ma na celu przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności przez studentów w zakresie analizy żywieniowej, planowania dietetycznego oraz tworzenia zrównoważonych programów żywieniowych. Studenci mają okazję do nauki prawidłowego i kreatywnego myślenia na temat żywienia, wykorzystywania różnych narzędzi i strategii dietetycznych oraz integrowania ich w praktyce.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Dietetyka mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych. Podczas tych wyjazdów studenci mają niepowtarzalną okazję do zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy w różnych instytucjach związanych z dziedziną żywienia i dietetyki. Mogą odwiedzać szpitale, kliniki, ośrodki zdrowia, zakłady żywienia zbiorowego oraz inne instytucje zajmujące się żywieniem i zdrowiem publicznym.

Dzięki takim wyjazdom studenci mają możliwość na własne oczy zobaczyć, jak funkcjonują zasady żywienia w praktyce, jak działa system opieki dietetycznej oraz jakie są wyzwania i osiągnięcia w dziedzinie dietetyki. Mają również okazję spotkać się i rozmawiać z doświadczonymi profesjonalistami z branży dietetycznej, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną.

Wykładowcy

Na kierunku Dietetyka wykłady prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z zakresu żywienia i dietetyki, którzy posiadają bogate doświadczenie w pracy praktycznej. Wśród wykładowców znajdują się wybitni dietetycy, specjaliści ds. żywienia oraz praktycy związani z różnymi dziedzinami dietetyki, takimi jak żywienie kliniczne, żywienie sportowe czy dietetyka populacyjna. Ich praktyczne doświadczenie pozwala na przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z praktycznym zastosowaniem teorii żywienia.

Ponadto, na kierunku Dietetyka pracują również wykładowcy z kadry dydaktyczno-naukowej renomowanych uczelni, posiadający wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu żywienia. Ich ekspertyza naukowa pozwala na przekazywanie wiedzy z najnowszych odkryć i trendów w dziedzinie dietetyki.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.