Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Filologii

Creative Writing (Twórcze Pisanie – Film – Teatr – Telewizja)

Na kierunku Creative Writing studenci mają możliwość rozwijania swojego talentu pisarskiego i pogłębiania umiejętności twórczego pisania. Program skupia się na eksplorowaniu różnych gatunków literackich, takich jak proza, poezja, dramat czy scenariusz filmowy, oraz na doskonaleniu technik narracyjnych i stylistycznych. Specjalność ta mieści zajęcia o charakterze praktycznym i teoretycznym z zakresu szeroko rozumianego warsztatu twórcy literackiego, filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Creative Writing jako dziedzina wiedzy praktycznej i teoretycznej, a także przedmiot nauczania akademickiego, od dawna ma stałe miejsce w dydaktyce uniwersyteckiej Zachodu. Podczas zajęć studenci uczestniczą w warsztatach pisarskich, gdzie mają okazję dzielić się swoimi tekstami, otrzymywać konstruktywną krytykę i współpracować z innymi pisarzami. Praktyczne ćwiczenia pisarskie oraz analiza tekstów literackich pomagają studentom rozwijać własny głos pisarski, kreatywność i zdolności do konstruktywnej samooceny.

Wśród przedmiotów o profilu teoretycznym znajduje się historia literatury XX wieku, literatura współczesna, estetyka, antropologia kultury, historia sztuki, a także zespoły przedmiotów filmoznawczych, teatrologicznych etc. Kolejne segmenty specjalności zawierać będą m.in. praktyczne poznanie warsztatu reżyserskiego, zarówno teatralnego, filmowego, jak telewizyjnego, a także warsztatu aktorskiego. W programie specjalności znajdują się także inne zagadnienia związane z szeroko rozumianym autorskim i kreatywnym uczestnictwem w twórczości i kulturze medialnej.

Mediatyzacja życia społecznego i wszechobecność kultury medialnej tworzą i będą tworzyć powiększający się rynek dla szeroko pojmowanej kreatywności estetycznej. Przeobrażają się dotychczasowej profesje związane z twórczością w obszarze kultury, kształtują się również nowe. Zadaniem specjalności Creative Writing jest stworzyć zespół wiedzy i umiejętności, które będą stanowić teoretyczną i praktyczną podstawę twórczej aktywności w zakresie kultury artystycznej i medialnej.

Specjalność zapewni również wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w innych głównych zawodach związanych z kulturą medialną.

Program Ramowy

dla kierunku: Creative Writing

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Systemy Medialne w Polsce i na Świecie
 • Gatunki Dziennikarskie
 • Kultura Języka
 • Retoryka i Erystyka
 • Dziennikarskie Źródła Informacji
 • Warsztat Dziennikarski
 • Wprowadzenie do Kultury Współczesnej
 • Prawo
 • Nauka o Komunikowaniu
 • Komunikowanie Ciałem
 • Współczesna Literatura Polska i Europejska
 • Wprowadzenie do Krytyki Literackiej i Artystycznej
 • E-literatura i E-książka
 • Ochrona Własności Intelektualnej
 • Warsztat Dramaturga
 • Sztuka Dialogu
 • Reportaż
 • Public Relations (podstawy)
 • Etyka Dziennikarska
 • Praktyczne Pisanie
 • Kino i Film
 • Wywiad
 • Warsztat Reżysera TV
 • Warsztat Poetycki
 • Warsztat Reklamy
 • Warsztat Powieściopisarza
 • Scenariusz Teatralny i Telewizyjny
 • Podstawy Warsztatu Poetyckiego
 • Wprowadzenie do Praktyki Krytycznoliterackiej
 • Małe Formy Prozatorskie
 • Powieść Sensacyjna
 • Powieść Fantasy
 • Techniki Narracji
 • Autopromocja Pisarza
 • Reporter Telewizyjnych Programów Informacyjnych
 • Fotografia Reklamowa
 • Fotografia Artystyczna
 • Fotografia Dziennikarska
 • Film Dokumentalny
 • Warsztat Aktorski
 • Warsztaty Filmowe
 • Inscenizacja Teatralna

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Creative Writing prowadzony jest kompleksowy program, który składa się z różnorodnych zajęć, umożliwiających studentom pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy pisarskiej. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu różnych gatunków literackich, technik pisarskich oraz narzędzi twórczego procesu pisania. Podczas ćwiczeń studenci mają możliwość praktycznego doskonalenia swoich umiejętności pisarskich poprzez tworzenie własnych tekstów literackich, eksperymentowanie z różnymi stylami narracyjnymi oraz odkrywanie własnego głosu pisarskiego. Ćwiczenia te umożliwiają również zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konkretnych wyzwań pisarskich i opanowanie technik redakcyjnych.

Ten interaktywny model nauczania ma na celu przede wszystkim rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia, rozumienia narracji oraz konstruktywnego podejścia do pisarskich wyzwań. Poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi i technik pisarskich, studenci mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pisarskiego, a także nauki efektywnego łączenia i przekształcania różnych elementów literackich w spójne i angażujące teksty. Ponadto, na zajęciach praktycznych studenci będą mieli okazję do pogłębiania procesu publikacji i rozwoju swojej kariery pisarskiej. Będą mogli uczyć się tworzenia profesjonalnych portfolio pisarskich, redagowania i przystosowywania tekstów do różnych mediów oraz budowania swojej marki jako pisarz.

Dzięki różnorodności zajęć i praktycznemu podejściu, studenci będą mieli możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby umiejętności pisarskich. Ten holistyczny program kształcenia umożliwia studentom rozwój twórczego potencjału, zdobycie cennego doświadczenia oraz osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Creative Writing mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych wydawnictw, literackich festiwali, redakcji czasopism, telewizji oraz innych instytucji związanych z branżą. Podczas takich wyjazdów studenci mają szansę zanurzyć się w praktycznych aspektach pracy pisarskiej i poznać bliskość procesu tworzenia literackiego w różnych środowiskach. Podczas tych wyjazdów studenci będą mieli możliwość spotkania i współpracy z doświadczonymi pisarzami, redaktorami oraz wydawcami. Mogą zdobyć wiedzę na temat profesjonalnego pisania, procesu redakcyjnego i wydawniczego, jak również poznać realia pracy w świecie literackim. Takie doświadczenia pozwalają studentom nawiązać cenne kontakty z profesjonalistami i mentorem, co może przyczynić się do ich rozwoju jako pisarzy oraz pomóc w budowaniu kariery literackiej.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Creative Writing są doświadczeni pisarze, redaktorzy, literaturoznawcy, krytycy, reżyserzy teatralni, filmowi i telewizyjni, aktorzy, dokumentaliści, autorzy scenariuszy. Posiadają oni bogate doświadczenie w pracy pisarskiej oraz szeroką wiedzę na temat różnych nurtów literackich i technik pisarskich. Praktycy literatury, tacy jak znani pisarze i redaktorzy, przekazują swoje niezwykłe doświadczenia twórcze, dzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania, tworzenia postaci, budowania napięcia narracyjnego i konstrukcji opowieści. Ich autentyczne historie i przykłady z własnej praktyki pisarskiej inspirują studentów do poszukiwania własnego głosu pisarskiego i rozwijania unikalnego stylu.

Oprócz praktyków literatury, na kierunku Creative Writing pracują również wybitni wykładowcy z dziedziny literaturoznawstwa i teorii literatury. Posiadają oni wiedzę i doświadczenie w badaniach literackich oraz interpretacji tekstów literackich. Dzięki temu studenci mają możliwość zgłębiania teoretycznych aspektów literatury, rozwijania umiejętności analizy literackiej i eksplorowania różnych kierunków i nurtów literackich. Połączenie praktyków literatury z naukowcami daje studentom kierunku Creative Writing doskonałą równowagę między praktyką a teorią. Studenci mają nie tylko możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności pisarskich, ale także pogłębiania swojej wiedzy teoretycznej na temat literatury. To umożliwia im tworzenie spójnych, angażujących i dobrze zbudowanych tekstów, które są zarówno artystycznymi osiągnięciami, jak i dobrze przemyślanymi literackimi dziełami.

Dzięki obecności praktyków literatury i naukowców z dziedziny literatury na kierunku Creative Writing, studenci mają wyjątkową szansę rozwijania swojego talentu pisarskiego, zdobywania wiedzy na temat literackiego rzemiosła oraz eksplorowania różnych kierunków literackich. To nie tylko otwiera im drzwi do kariery pisarskiej, ale także pozwala na pogłębienie pasji do literatury i osiągnięcie własnego sukcesu w świecie literackim.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.