lipiec 2023

Month

5 lipca 2023 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską i Uniwersytetem Młodzieżowym. Porozumienie obejmuje m.in.: opiniowanie projektów programów studiów i uzyskiwane przez absolwentów efekty kształcenia na proponowanych przez Uniwersytet Młodzieżowy kierunkach studiów; formułowanie zaleceń dotyczących modyfikacji programów tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów UM...
Read More
Pani Rektor Małgorzata Wirtek LL.M, LL.D, DBA, DPA odebrała wczoraj tj. 6 lipca 2023 w sali Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Certyfikat „Uczelnia Liderów” w imieniu Uniwersytetu Młodzieżowego. „Lider staje się wielkim, nie dlatego, że ma moc, ale dlatego, że potrafi dawać moc innym” – tymi słowami Johna Maxwella, australijskiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla...
Read More