Harmonogram Programu dla Szkół i Placówek Oświatowych z Kierunku Psychologia

Prawo

Wszystkie zajęcia z prawa w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Szkół i Placówek Oświatowych będzie można oglądać na żywo na Platformie ClickMeeting (linki będą wysyłane przed zajęciami). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na regularne transmisje na żywo. W trakcie tych sesji eksperci z dziedziny prawa będą prowadzić lekcje, dzieląc się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.

Dodatkowo, wszystkie sesje będą archiwizowane i udostępniane jako nagrania wideo na Kanale YouTube Uniwersytetu Młodzieżowego. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w transmisji na żywo, zawsze będzie mógł obejrzeć nagrania w dogodnym dla siebie czasie. Każde nowe nagranie będzie udostępniane w ciągu dwóch dni od premiery, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość szybkiego przeglądania materiałów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do subskrybowania Kanału YouTube Uniwersytetu Młodzieżowego oraz do regularnego śledzenia naszych transmisji na żywo i archiwalnych nagrań. To niezwykła okazja do poszerzenia swojej wiedzy z psychologii i korzystania z zasobów edukacyjnych online.

Uczelnia Roku 2023
I-III Miejsce w 10 województwach (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

19 marca
Podstawy prawa cywilnego. Wybrane elementy (Część 1)
adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska
26 marca
10 najdziwniejszych faktów o prawie (Część 1)
prof. Marcin Matczak
2 kwietnia
Podstawy prawa karnego. Wybrane elementy (Część 1)
dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr
9 kwietnia
10 najdziwniejszych faktów o prawie (Część 2)
prof. Marcin Matczak
16 kwietnia
Podstawy prawa karnego. Wybrane elementy (Część 2)
dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr
23 kwietnia
Prawo konstytucyjne. Wybrane elementy
prof. dr hab. Roman Wieruszewski (Prorektor ds. Nauki Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji)
7 maja
Droga do zawodów prawniczych
adw. dr Kamila Mrozek
14 maja
Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka
prof. dr hab. Roman Wieruszewski (Prorektor ds. Nauki Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji)
21 maja
Podstawy prawa karnego. Wybrane elementy (Część 3)
adw. dr Kamila Mrozek
28 maja
Podstwy prawa cywilnego. Wybrane elementy (Część 2)
adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska
4 czerwca
Wykład 1
sędzia Leszek Ciulkin
11 czerwca
Wykład 2
sędzia Leszek Ciulkin

WYKŁADOWCA

Roman Wieruszewski
prof. dr hab.
Prorektor ds. Nauki Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawach człowieka, nauczyciel akademicki, były członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący, prorektor ds. nauki Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Od drugiej połowy lat 80. zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawami człowieka. Był m.in. współpracownikiem Tadeusza Mazowieckiego, gdy ten w latach 1992–1995 pełnił funkcję specjalnego wysłannika ONZ w Bośni i Hercegowinie. W latach 1998–2000 i 2003–2006 zasiadał w Komitecie Praw Człowieka ONZ, w tym jako jego wiceprzewodniczący w okresie 2003–2004. Został też m.in. kierownikiem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, ekspertem ds. praw człowieka OBWE, członkiem redakcji „Studiów Prawniczych”, Komitetu Bioetyki PAN, rady programowej Fundacji „Panoptykon”, rady programowej Programu Spraw Precedensowych. W 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Jest autorem, współautorem i redaktorem licznych publikacji naukowych poświęconych prawom człowieka i zajmującym się nimi instytucjom międzynarodowym. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

WYKŁADOWCA

Marcin Matczak
prof. dr hab.

Polski prawnik, radca prawny, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista w zakresie prawa publicznego, języka prawnego, teorii interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Autor wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności do Trybunału Konstytucyjnego i pełnomocnik występujący w postępowaniu przed Trybunałem. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym, w szczególności w regulacjach prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Jest partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego za „konsekwentną obronę praworządności i prawa człowieka, prowadzoną od lat edukację społeczną, propagowanie wartości konstytucyjnych oraz za zawodową kompetencję i odwagę cywilną”.

WYKŁADOWCA

Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska
adw. dr

Jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku, a także działa w Komisji Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku ds. Kontaktów z Mediami i Promocji. Przez 4 lata prowadziła szkolenia dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ponadto prowadzi sprofilowane szkolenia dla podmiotów prywatnych bądź państwowych w zależności od aktualnego zapotrzebowania rynku. Jest mediatorem specjalizującym się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Należy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Została wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, a następnie odbywając aplikację adwokacką w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. Ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz stypendystką programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze.

WYKŁADOWCA

Leszek Ciulkin
sędzia

Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, upadłości i restrukturyzacji.

Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe”. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

 

WYKŁADOWCA

Adam Kwieciński
dr hab., prof. UWr

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UWr, kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

WYKŁADOWCA

Kamila Mrozek
adw. dr

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego. Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

 

ZGŁOŚ PLACÓWKĘ DO PROGRAMU!

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go poniżej.
  2. Zapoznaj się z Regulaminem.
  3. Wypełnij i podpisz umowę o współpracy, dostępną do pobrania na stronie.
  4. Podpisaną umowę prześlij na adres: program@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych obejmuje zajęcia z takich kierunków jak:

  • Prawo
  • Psychologia
  • Medycyna

Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych


🧑🏻‍🎓 Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych realizowany przez Uniwersytet Młodzieżowy jest DARMOWY i skierowany do wszystkich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych oraz młodzieży w wieku 14-18 lat.

📆 Program pilotażowy startuje 15 marca i realizowany będzie przez 3 miesiące w formie zajęć online

📖 Szczegóły współpracy z każdą szkołą lub placówką oświatową uzgadniamy indywidualnie. Nawiązanie z nami współpracy nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony szkoły czy placówki oświatowej.


Skontaktuj się z nami!

883 610 270 / 883 470 160 / 883 210 380
wspolpraca@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00


Korzyści ze współpracy z Uniwersytetem Młodzieżowym:

  • Możliwość poszerzenia wiedzy z danej dyscypliny przez dzieci i młodzież z danej placówki
  • Promocja szkoły lub placówki oświatowej
  • Objęcie patronatem szkoły lub placówki oświatowej przez Uniwersytet Młodzieżowy