Leszek Ciulkin

sędzia
Sędzią Sądu Okręgowego w Białymstoku. Wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich oraz cykliczne wykłady dla adwokatów i radców prawnych. Autor licznych publikacji. Członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.