Dagmara Woźniakowska

dr hab., prof. ucz.

Doktorka habilitowana nauk prawnych, kryminolożka. Adiunktka Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Sekretarzyni Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.

  • 2020 r doktor habilitowany nauk prawnych, podstawą dorobku naukowego była monografia „Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej”. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.
  • 2007 r. doktor nauk prawnych. Temat pracy „Przestępczość nieletnich dziewcząt”. Promotorka: dr hab. prof. PAN Anna Kossowska, recenzentki: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik oraz prof. dr hab. Janina Błachut.
  • październik 1995 – czerwiec 2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji: magister nauk prawnych. Praca magisterska “Prawo do prywatności a postępowanie dowodowe”. Promotorka: dr hab. prof. Monika Platek, recenzent: prof. dr hab. Lech Falandysz.
  • luty 2000 absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.