Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego

Weterynaria

Kierunek Weterynaria oferuje fascynującą drogę dla wszystkich zainteresowanych opieką nad zwierzętami i zdrowiem zwierząt. Program studiów został opracowany, aby dostarczyć młodym pasjonatom niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Studenci na tym kierunku będą mieli możliwość zdobycia solidnej podstawowej wiedzy z różnych dziedzin naukowych, takich jak anatomia zwierząt, fizjologia, farmakologia, mikrobiologia oraz choroby zwierząt. Wykłady prowadzone przez doświadczonych wykładowców weterynarii pomogą studentom zrozumieć istotę zdrowia zwierząt i związanych z tym zagadnień.

Kierunek Weterynaria pozwoli młodym entuzjastom weterynarii rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać praktyczne umiejętności i kształcić się w dynamicznym i rozwijającym się środowisku weterynaryjnym. Program studiów zapewnia solidne przygotowanie do przyszłej kariery.

Patronat Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Kierunki na Młodzieżowym Uniwersytecie Medycznym realizowane są pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i OIL Warszawa.

Program Ramowy

dla kierunku: Weterynaria

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Weterynarz – czym zajmuje się w praktyce?
 • Anatomia i Fizjologia Zwierząt
 • Diagnostyka Weterynaryjna
 • Profilaktyka i Leczenie Chorób Zwierząt
 • Zoopsychologia Zwierząt
 • Hematologia
 • Behawioryzm Psów i Kotów
 • Epidemiologia – Choroby Zakaźne, Pasożyty i Profilaktyka
 • Prawo w Weterynarii (obowiązkowe szczepienia oraz zwalczanie chorób)
 • Kontrola i Nadzór Weterynaryjny w Praktyce
 • Choroby Ptaków - wybrane zagadnienia
 • Choroby Zwierząt Gospodarskich - wybrane zagadnienia
 • Choroby Psów i Kotów - wybrane zagadnienia
 • Choroby Koni - wybrane zagadnienia

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Weterynaria prowadzony jest program obejmujący zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, co pozwala studentom na pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin weterynarii, natomiast ćwiczenia umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem realnych problemów weterynaryjnych.

Głównym celem tego sposobu nauczania jest wykształcenie u absolwentów praktycznych umiejętności z zakresu właściwego i kreatywnego myślenia weterynaryjnego, stosowania kategorii weterynaryjnych, wykorzystywania różnych technik i procedur weterynaryjnych. Ponadto, podczas zajęć praktycznych, studenci będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności w sporządzaniu podstawowych dokumentów weterynaryjnych. Dzięki tak różnorodnym zajęciom, studenci będą mogli efektywnie wykorzystać swój czas i zdobyć jak najwięcej praktycznych umiejętności, co na pewno przyczyni się do zdobycia cennego doświadczenia i osiągnięcia sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Weterynaria mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do różnego rodzaju gabinetów weterynaryjnych, schronisk dla zwierząt oraz lecznic. Podczas takich wyjazdów studenci mają szansę zobaczyć praktyczne aspekty pracy ze zwierzętami. Mogą również nawiązać kontakty z praktykami weterynarii, co może przyczynić się do lepszej integracji z tym środowiskiem oraz do zdobycia wiedzy na temat realiów pracy w zawodzie lekarza weterynarii. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Weterynaria są doświadczeni lekarze weterynarii oraz behawioryści. Mają oni bogate doświadczenie w pracy w weterynarii, co pozwala na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności swoim studentom. Oprócz tego, na kierunku Weterynaria pracują również wybitni wykładowcy z kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinach teoretycznych, jak również w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.