Uczelnia Roku 2023

I-III Miejsce w 10 województwach (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uczelnia Roku 2023

III Miejsce (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Uczelnia Liderów 2023

Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych

Uczelnia Roku 2022

III Miejsce (Plebiscyt Edukacyjny Polska Times)

Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na wrzesień 2024 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Witamy w Uniwersytecie Młodzieżowym

Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem interdyscyplinarnym, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Studia dla młodzieży to inwestycja w przyszłość. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, studencie zyskują wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą otworzyć im drzwi do różnych możliwości naukowych i zawodowych – możliwości są ogromne! W Uniwersytecie Młodzieżowym kształcimy bowiem interdyscyplinarnie.

Młodzież w wieku od 14-18 lat otrzymuje wiedzę akademicką dostosowaną do wieku. Wiedza zdobyta w ten sposób sprawia, że są bezkonkurencyjni w wybranej dyscyplinie, niezależnie od realizowanego programu szkoły ponadpodstawowej.

Zajęcia na Uniwersytecie Młodzieżowym mają charakter zajęć pozalekcyjnych i są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały ze standardową nauką w szkole. Są prowadzone w jedną lub dwie soboty w miesiącu w trybie stacjonarnym (11 miast w Polsce) i niestacjonarnym (online) za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. W ten sposób możemy nawiązać kontakt z uczniem będącym pod każdą szerokością geograficzną. Dodatkowo młodzież może korzystać z nieograniczonej ilości wykładów fakultatywnych które są organizowane przez Uniwersytet Młodzieżowy z wszystkich kierunków nie zależnie od wybranego kierunku studiów młodzieżowych.

Studia młodzieżowe w Uniwersytecie Młodzieżowym to wreszcie szansa na budowanie portfolio naukowego i zawodowego od najmłodszych lat. Naszymi studentami i absolwentami są laureaci i finaliści wielu konkursów i olimpiad ogólnopolskich.

Wydział Prawa i Administracji

➔➔➔

Wydział Kryminologii i Kryminalistyki

➔➔➔

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

➔➔➔

Wydział Psychologii

➔➔➔

Wydział Ekologii

➔➔➔

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

➔➔➔

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

➔➔➔

Wydział Nowych Technologii

➔➔➔

Wydział Mediów Kreatywnych

➔➔➔

Wydział Filologii

➔➔➔

Wydział Aktorski

➔➔➔