W tych miastach działamy

Wydziały

Miasta

Uniwersytet Młodzieżowy działa w Polsce w takich miastach:

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Białystok

Rzeszów

Wrocław

Lublin

Poznań

Bydgoszcz

Zielona Góra

Katowice

Łódź

Szczecin

Opole

Uczelnie Wyższe i Ośrodki Dydaktyczne

Nasi studenci uczą się w salach wykładowych:

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego